Nieuws - 31 augustus 2006

Een nieuw blad voor heel Wageningen UR

tekst:
Redactie

Voor u ligt Resource, opvolger van Wb en het nieuwe weekblad voor Wageningen UR. Het zal evenals zijn voorganger wekelijks berichten over wetenschap, onderwijs, studentenleven en organisatorische verwikkelingen aan de universiteit en de onderzoeksinstituten. Nieuw is dat Resource tevens aandacht zal besteden aan hogeschool Van Hall Larenstein.

Waarom een nieuw blad?
Er waren twee redenen om na te denken over een nieuw blad. De eerste was de wens van de raad van bestuur om beter gebruik te gaan maken van intranet voor de nieuwsvoorziening van medewerkers en studenten. Wageningen UR wil haar intranetsite verbeteren en onder andere een dagelijkse nieuwsvoorziening starten. De functie van het blad gaat daarom veranderen. Resource zal zich meer dan Wb gaan richten op opinievorming en achtergrondverhalen. Een tweede reden is het toetreden van de hogeschool Van Hall Larenstein. De hogeschool is al bijna twee jaar onderdeel van Wageningen UR, maar er was nog geen gezamenlijk intern blad. Dat gaat nu veranderen. Resource is er ook voor studenten en medewerkers van de hogescholen. Vandaar een nieuw blad met een nieuwe naam.
Waarom de naam Resource?
Resource verwijst naar de belangrijkste ambitie van Wageningen UR, vervat in de slogan 'To explore the potential of nature, to improve the quality of life'. Wageningen UR wil bijdragen aan oplossingen voor één van de grootste mondiale vraagstukken, het zorgvuldig beheren van de natuurlijke hulpbronnen van de aarde. De naam is Engels, omdat die taal in 2008 de voertaal wordt van Wageningen UR. 'Resource' kan wellicht wat verwarring opleveren omdat het relatieblad van Wageningen UR tot 2005 ook zo heette. Hopelijk is de spraakverwarring van korte duur.
Is Resource onafhankelijk?
In een nette wetenschappelijke publicatie legt de auteur uit welke belangen hij heeft. Daar zullen wij ook niet geheimzinnig over doen. Resource wordt, net als voorheen Wb, betaald door Wageningen UR. Wij willen ook niet verbloemen dat de redactionele vrijheid een belangrijk punt is geweest in de gesprekken over dit nieuwe blad. De redactie van Wb is gewend zelfstandig keuzes te maken over inhoud en toon van berichten, en wil dat in de toekomst blijven doen. De raad van bestuur liet de redactie dit voorjaar echter weten zeggenschap te willen hebben over de berichtgeving omtrent organisatorische ontwikkelingen. Na uitvoerige besprekingen zijn er uiteindelijk afspraken gemaakt waarbinnen wij menen een geloofwaardig, leesbaar blad te kunnen blijven maken. Kern van die afspraken is dat intranet de eerste bron wordt voor organisatorisch nieuws. De afdeling corporate communicatie zal verantwoordelijk zijn voor de berichten op de vernieuwde intranetsite, die in oktober in de lucht gaat. Voor de berichten in het blad Resource blijft de redactie verantwoordelijk. Om het in een voorbeeld samen te vatten: u zult in ons blad niet als eerste lezen dat er een reorganisatie op stapel staat, of een nieuwe opleiding. U mag er wel op rekenen dat uw mening over die plannen ongezouten in het blad komt in de vorm van interviews, debat en ingezonden brieven, en dat de redactie haar eigen mening geeft in columns en commentaren.
Wat gaat Resource bieden?
Naast een aantal vertrouwde elementen uit Wb - de column van Willem Koert, een debatrubriek, redactioneel commentaar, tekeningen van Kito en Henk van Ruitenbeek - zult u ook nieuwe rubrieken aantreffen. Resource mikt op een zeer divers lezerspubliek. Van studenten in Velp, Leeuwarden en Wageningen tot onderzoekers in IJmuiden, Den Haag en Lelystad. Met een aantrekkelijke mix van onderwerpen en stijlen hoopt de redactie een lijfblad te worden voor iedereen die werkt en studeert aan Wageningen UR. U kunt natuurlijk zelf het best beoordelen of wij slagen in die opzet. Wij horen daarom graag wat u van het nieuwe blad vindt. Laat uw mening horen en mail naar resouce@cereales.nl. /Korné Versluis