Nieuws - 22 maart 2001

Eén loket voor studenten met klachten over onderwijs

Eén loket voor studenten met klachten over onderwijs

Studenten die door de reorganisaties klachten hebben over hun onderwijs kunnen binnenkort terecht bij ??n loket. De commissie Advies en bijstand overgangsregeling (Abo) gaat klachten die zij niet zelf kan behandelen doorsturen en zal zorgdragen voor de afhandeling van de klachten door departementen.

Dat heeft de raad van bestuur toegezegd in het overleg met studentenraad en ondernemingsraad. De commissie is een jaar geleden in het leven geroepen om studenten te helpen die door de overgang van oude naar nieuwe programma's in moeilijkheden kwamen, bijvoorbeeld omdat oude vakken niet meer gegeven worden.

De commissie kreeg ook klachten die niet direct met de overgang van oude naar nieuwe programma's te maken hebben, maar met de reorganisatie van veel leerstoelgroepen. Studenten komen bijvoorbeeld in de problemen doordat docenten van leerstoelgroepen die worden wegbezuinigd, vertrekken. Daardoor zijn op verschillende plaatsen onvoldoende docenten om alle vakken te kunnen geven. De WSO en de studentenraad hebben er bij het college van bestuur op aangedrongen om de commissie Abo ook dergelijke klachten te laten behandelen. Volgens de studenten is het voor veel studenten niet duidelijk onder weke categorie hun klacht valt. Het college van bestuur wilde de commissie die bevoegdheid niet geven omdat de hoogleraar-directeuren van de departementen verantwoordelijk zijn voor de reorganisatie. Het college heeft wel ingestemd met een compromis: studenten kunnen klachten in het vervolg indienen bij de commissie Abo. Die zal er voor zorgen dat alle klachten op de goede plaats belanden en toezien op de behandeling van klachten door de departementen. | K.V.