Nieuws - 1 januari 1970

Een illusie armer

Een illusie armer

Een illusie armer

Vrouwenstudies heeft nog steeds geen prioriteit. Nu in het instellingsplan haar leerstoel is geschrapt en haar vakgebied wordt verdeeld over drie andere leerstoelgroepen is prof. dr Patricia Howard-Borjas een illusie armer. Ik kwam naar Wageningen met het idee dat de universiteit zeer positief stond tegenover Vrouwenstudies in de landbouw. Waarom anders zou de universiteit, als eerste in de wereld, een leerstoelgroep op dit gebied instellen?

Na dit plan ben ik van mening veranderd. Nu zie ik de universiteit zelf als een onderwerp voor Vrouwenstudies. Ik denk dat de afwezigheid van vrouwen in het bestuur heeft bijgedragen aan het schrappen van Vrouwenstudies. In het oorspronkelijke plan was Vrouwenstudies zelfs helemaal verdwenen, maar het bestuur is door de raad van toezicht en brieven en telefoontjes van buiten de universiteit gedwongen het vakgebied toch te behouden. Zie ook pagina 3 L.K


Er zijn afspraken tussen het bedrijfsleven en het ministerie van LNV dat we voorlopig in Boskoop blijven, maar de plannen gaan al jaren steeds heen en weer, zegt directeur dr ir Jan van de Vooren. Het lijkt me een slechte zaak als je ergens een winkel hebt en je sluit de zaak en opent hem ergens anders weer. M.Hg., foto Nout Steenkamp