Nieuws - 1 januari 1970

Een goed onderzoeker heeft boerenwijsheid nodig

Een goed onderzoeker heeft boerenwijsheid nodig

Een goed onderzoeker heeft boerenwijsheid nodig

BOEKEN Boerenwijsheid is in vele boekjes vastgelegd, maar lang niet altijd wordt rekening gehouden met de kennis die boeren uit hun ervaring hebben opgedaan. Heeft onze eigen denktank voor de varkenshouderij naar de boeren geluisterd? Volgens het boek De boer als ervaringswetenschapper is het noodzaak om boeren vanuit hun eigen ervaringen als boer en als mens te benaderen. Uit een Italiaans onderzoek bleek bijvoorbeeld dat kalkzwavel een goede vervanging is voor koper als bestrijdingsmiddel tegen schurft in fruit. Geen fruitteler wilde het echter gebruiken, want het stonk een uur in de wind. Als de Italiaanse onderzoekers naar de ervaringen van het proefveldpersoneel had gevraagd, was dat ook een conclusie van het onderzoek geweest

Ton Baars en Albert de Vries, De boer als ervaringswetenschapper - Handboek voor ervarend leren in de landbouwpraktijk. Elsevier bedrijfsinformatie, 49,50 gulden, ISBN 905439076X

Vanuit een heel ander perspectief speurt Annelies Zoomers in Linking Livelihood Strategies to Development naar boerenervaringen in de Boliviaanse Andes. Het boek is het resultaat van een onderzoek door Boliviaanse en Nederlandse agronomisten, economen, sociaal geografen en antropologen naar boerenhuishoudens in zeventien dorpjes in de Andes

Volgens Zoomers veranderen ontwikkelingsprojecten en -strategieën de levensomstandigheden van boeren niet of nauwelijks, omdat er weinig rekening wordt gehouden met de diverse manieren waarop boeren in hun levensonderhoud voorzien. Niet alleen verbouwen de boeren in een vallei andere gewassen dan de mensen die vierduizend meter hoog boeren, op de berg leven boeren ook volgens een veel traditioneler patroon dan in de vallei

Net als de ervaringen van het Italiaanse proefveldpersoneel zijn de dagelijkse ervaringen van Boliviaanse boeren in hun eigen omgeving bepalend voor de manier waarop wetenschappers en ontwikkelingswerkers hun ideeën tot werkelijkheid maken. In plaats van uit te gaan van hun eigen kennis en kunde moeten die volgens Zoomers meer kijken naar de vragen die leven bij de lokale bevolking

Annelies Zoomers, Linking Livelihood Strategies to Development - Experiences from the Bolivian Andes, KIT Press, 29 gulden, ISBN 9068321250

Het Koninklijk Instituut voor de Tropen heeft weer drie deeltjes uitgebracht in de onvolprezen Landenreeks: Cuba, Ivoorkust en El Salvador. Voor de stageloper, de onderzoeker, de vakantieganger of gewoon een geïnteresseerde in de mensen, de geschiedenis, de politiek, de economie en de cultuur van verre landen zijn ondertussen 62 deeltjes uitgebracht

De Landenreeks biedt geen sprankelende toeristische tips of spannende uitjes, maar degelijke en soms wat saaie beschrijvingen van de parel van de Antillen Cuba, de etnische lappendeken van Ivoorkust en de van oorlogen doortrokken geschiedenis van El Salvador. Dat uit zich soms in een wat vooringenomen en niet echt kritische beschrijving van een dictator - Fidel Castro plaatste Cuba op de wereldkaart - maar ook in een gedetailleerde beschrijving van de landhervormingen in El Salvador en de wassende mannen van Banco, die tezamen de grootste openluchtwasserette ter wereld vormen

Emily Hatchwell en Simon Calder, Cuba. KIT Press, 19,90 gulden, ISBN 9068323741

Rogier van 't Rood, Ivoorkust. KIT Press, 21,90 gulden, ISBN 9068323733

Chris van de Borgh, El Salvador. KIT Press, 19,90 gulden, ISBN 9068323660

INTERNET Deze week slechts oon site, maar wel eentje die in geen enkele landbouwwetenschappelijke bookmark mag ontbreken. Bij Rent-a-cow (welcome.to/rent-a-cow) kunnen de landbouwwetenschappers hun kantoren namelijk opfleuren met een heuse koe. Voor 22,50 tot 27,50 huur per week heb je elke dag verse melk en het genot van een herkauwende persoonlijkheid. Bij meer dan vijf koeien is de melkmachine gratis. Er zijn twee types koeien te huur, de Klara I en II voor tuinen en volkstuinen, de Bertha I met lichte hoogtevrees voor balkons tot vier hoog, en de Bertha II voor de hogere etages. De redactie heeft om een Lakenvelder gevraagd. Nu kijken of ze kunnen leveren. M.W