Nieuws - 21 september 2006

Een duik in de Romeinse tijd

Margriet van Vianen, student Bos- en natuurbeheer aan Van Hall Larenstein in Velp, dook voor haar afstudeeropdracht in de geschiedenis van de Romeinen en Bataven. In Park Lingezeegen tussen Arnhem en Nijmegen moet die geschiedenis weer zichtbaar worden. Margriet deed een paar voorstellen en won een tweede prijs bij de Vitae Civiel Awards.

‘Park Lingezeegen moet komen in de streek Overbetuwe en zal in totaal 1250 hectare beslaan. Het park wordt ontwikkeld als een buffer tussen de steden Arnhem en Nijmegen. Het gebied is rijk aan historie, het vormde het achterland van de Limes, de noordelijke grens van het Romeinse Rijk. Ik moest bekijken hoe de historie van de Romeinen en de Bataven - in relatie tot het toenmalige landschap – zichtbaar kan worden gemaakt in Park Lingezeegen.
De eerste twee maanden heb ik helemaal besteed aan literatuurstudie. Ik heb ontzettend veel gelezen, maar ook veel deskundigen gesproken. Ik heb bijvoorbeeld gesproken met mensen van de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek en met de stadsarcheologen van de gemeente Nijmegen. Als ik specifieke vragen had kon ik bij hen terecht. Daarnaast hebben mijn begeleiders van Van Hall Larenstein en Grontmij, mijn opdrachtgever, mij ondersteund tijdens het project. Ik heb daar heel veel aan gehad.
Met al de verzamelde informatie heb ik voorstellen gemaakt voor inrichting van het gebied. Ik heb voorgesteld om onder andere een reconstructie te maken van het Romeinse landschap met een Bataafse nederzetting. Verder heb ik een voorstel gedaan voor een belevingsroute, een wandelroute waarbij de bezoekers de Romeinse geschiedenis van het gebied beleven.
Mijn opdrachtgever en de hogeschool waren heel enthousiast. Mijn afstudeerscriptie is ingestuurd voor de Vitae Civiel Awards en ik werd nog uitgenodigd ook. Ik kreeg een eigen standje op een informatiemarkt en ik moest een presentatie houden voor een jury. Het was wel spannend, want ik stond tussen mensen die heel andere dingen hadden gedaan, echt civieltechnische dingen. Toen bleek ik zelfs de tweede prijs gewonnen te hebben.
Nu nog maar afwachten of mijn ideeën ook echt worden uitgevoerd. Er zijn zoveel alternatieven, dus er moeten keuzes gemaakt worden. Ik hoop natuurlijk dat een aantal van mijn ideeën verwezenlijkt wordt. Toch hoef ik voorlopig even niets meer van de Romeinen te zien. Ik vond het hartstikke leuk om me er maandenlang in te verdiepen, maar nu ben ik toe aan iets nieuws. Hoewel ik denk dat een bezoekje aan Rome er wel inzit binnenkort.’