Nieuws - 26 april 2007

Eén MR voor Wageningen UR

De raad van bestuur wil niet langer met vier medezeggenschapsraden om de tafel zitten. Het bestuur ziet liever één MR voor heel Wageningen UR, met vertegenwoordigers van personeel én studenten.
Dat heeft het bestuur laten weten in reactie op een voorstel van een werkgroep die advies heeft uitgebracht over een nieuwe medezeggenschap voor Wageningen UR. Als het voorstel wordt aangenomen verdwijnen de studentenraad, de centrale ondernemingsraad, de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Van Hall Larenstein en de gezamenlijke vergadering van de universiteit.
Die vier organen worden dan vervangen door een centrale medezeggenschapsraad met zesendertig leden. De universiteit, de hogeschool en de instituten leveren elk twaalf vertegenwoordigers. Bij universiteit en hogeschool bestaat de afvaardiging voor de helft uit studenten en de helft uit personeel.
De verschillende raden buigen zich nog over het voorstel.