Nieuws - 1 februari 2012

‘Een 5 is onvoldoende’

Steeds meer universiteiten accepteren één 5 op de cijferlijst van eerstejaars, om de studievoortgang te bevorderen. Ze moeten die 5 dan wel compenseren met een 7. Martin Mulder, voorzitter van de Examencommissie Maatschappijwetenschappen en hoogleraar Educatie- en competentiestudies, heeft zijn bedenkingen. ‘Een 5 is onvoldoende.’

vijf.jpg
‘In Wageningen hebben we ook een 5-regeling, al meer dan tien jaar. Die is bedoeld als positieve prikkel. Als een student er in slaagt alle vakken in het eerste jaar te halen, mag hij één 5 laten staan. Dit motiveert studenten om alles snel af te ronden. In deze opzet vind ik het prima.'
‘Anderzijds, stel dat we dit invoeren bij geneeskunde. Je wilt geen behandelend arts die zijn basiskennis niet goed op orde heeft. Dat geldt natuurlijk voor alle alfa- en bètawetenschappers. In die zin is één 5 in het eerste jaar nog te billijken, maar het moet geen algemene compensatieregel worden. Als iemand een 5 haalt, is er grote kans dat hij ook onvoldoende scoort op vervolgvakken. Die 5 kan de instellingen uiteindelijk meer onderwijs- en begeleidingstijd en dus geld kosten.'
‘Verder is het gevaar dat de onderwijskwaliteit en de waarde van het diploma er onder gaat lijden. Dat is ook de reden dat studentenorganisaties bezwaar maken tegen de 5-regeling - ze vrezen Inholland-toestanden. Ik snap hun wantrouwen, want deze regel wordt nu bij meerdere universiteiten ingevoerd om de studievertraging te beperken, omdat dat de studierendementen en dus de inkomsten verhoogt. Het is strategisch gedrag en dat moet fel worden bestreden.'

‘De kwaliteit van het onderwijs moet voorop staan. Die kwaliteit kun je borgen met goed onderwijs, goede examens, een goed examenreglement en een goed kwaliteitssysteem voor examens. De examencommissies in Wageningen zijn momenteel druk met de kwaliteitsborging van examens. Het is belangrijk dat we geen water bij de wijn doen en geen genade-zesjes gaan geven. Dat is puur eigenbelang, want een twijfelachtige kwaliteit gaat ten koste van de goede naam van de opleiding en de instroom van nieuwe studenten.'