Nieuws - 11 oktober 2001

Edelherten schieten vanuit een skybox

Edelherten schieten vanuit een skybox

Edelherten zijn sitting ducks als ze het ecoduct over de A1 bij Kootwijk oversteken. Jagers hebben op 350 meter van het ecoduct een hoge schietpost gebouwd vanwaar ze het wild gemakkelijk op de korrel kunnen nemen.

"Ongelooflijk", reageert grootwildecoloog dr. Geert Groot Bruinderink van Alterra. Hij heeft veel onderzoek gedaan naar ecoducten op de Veluwe. Edelherten zouden zo kunnen schrikken van de jagers in de nabijgelegen schietpost, dat ze het ecoduct niet meer over durven. Daarmee zou de zes miljoen gulden kostende natuurbrug voor grootwild nutteloos zijn.

Volgens Staatsbosbeheer laat de schietpost genoeg ruimte voor overstekende edelherten. De schietpost zou uitstekend geschikt zijn om zieke of zwakke dieren uit de populatie te verwijderen. Bovendien acht de organisatie jagen vanuit een hoogzit rustiger voor de dieren dan een drijf- of drukjacht.

Het lijkt mij vooral rustiger voor de jagers. Zal mij benieuwen of het koninklijk huis deze comfortjacht zal oppakken als luxueus alternatief voor de onlangs verboden drijfjacht. Enige upgrading is dan wel nodig, maar ik zie het al voor me. Edelherten schieten vanuit een skybox, met zachte stoeltjes, verwarming, truffels en champagne. "Ol? dear, a sitting deer!" | M.W.