Nieuws - 19 juni 2008

Ecowijk op De Dreijen

In de nieuwe ecowijk De Dreijen is de botanische tuin de grote groene parel, terwijl veel van de universiteitsgebouwen als rode parels worden hergebruikt. Dat lieten vijf ontwerpschetsen zien voor het huidige universiteitscomplex, die op vrijdag 13 juni door GroenLinks Wageningen in de bblthk werden gepresenteerd.

‘We slopen het Biotechnion, maar laten de schoorsteen staan’, ‘het Transitorium kunnen we strippen’ en ‘de Dreijenborch moet het nieuwe stadskantoor van Wageningen worden’. Tijdens de presentatie van de ontwerpateliers in de openbare bibliotheek mocht iedereen vrijuit meedenken over de toekomst van De Dreijen. Ashok Bhalotra, architect en stedenbouwkundige, sloot er zelfs zijn inleiding mee af: ‘Wie niet durft te dromen is geen realist’. Anderzijds waarschuwde hij dat zijn eigen ontwerp voor de Stad van de Zon, een CO2-neutrale wijk in Heerhugowaard, jaren ontwerptijd had gekost. ‘Je kunt natuurlijk niet een stad of een wijk even in een workshop doen’, aldus Bhalotra.
Toch brainstormden vijf teams van ontwerpers, projectontwikkelaars, architectuurliefhebbers, milieuexperts en betrokken bewoners een middag over de herinrichting van De Dreijen. In het Ritzema Boshuis probeerden ze rond ontwerptafels om op zijn minst een ruwe schets te maken van de toekomstige ‘groene’ inrichting. Alle teams loofden in hun presentaties de unieke plek met reliëf, cultuurhistorie en veel groen. ‘Het gebied laat zich heel goed lezen. Als je bereid bent goed te kijken laat het zelf wel weten wat het wil. Sloop nog even niks’, benadrukte Suzan van der Schenk van architectenbureau L2R, die het ontwerp Uitgebreijd presenteerde.
Opmerkelijk was dat de botanische tuin eigenlijk in alle ontwerpen werd gespaard en vaak zelfs een nog centralere rol kreeg. Zo werd in het ontwerp Biobuzz Park de Dreijenborch als landhuis met kennisintensieve bedrijven aan de tuin toegevoegd. De Dreijenborch, waarvoor de universiteit al een sloopvergunning heeft aangevraagd, kreeg in alle plannen een nieuwe functie. Van het Scheikundegebouw sneuvelde meestal de middenbouw ‘om zichtlijnen te herstellen’. Het Agrotechnion, Biotechnion, Wiskunde, Erfelijkheidsleer en het Transitorium maakten meestal plaats voor nieuwbouw. In meerdere ontwerpen stonden kassen om energie op te wekken en moest je parkeren aan de rand van het gebied.
Eco-architect Renz Pijnenborgh uit Den Bosch hield een warm pleidooi voor burgerparticipatie bij de gebiedsontwikkeling. ‘Laat de gemeente het terrein kopen en aan de burgers geven om te ontwikkelen. Dan wordt het vanzelf een ecowijk.’ Het is de vraag of het zo ver zal komen. Wel kondigde Dorien van de Laak van de GroenLinksfractie aan dat zij de ontwikkeling van de wijk hoog op de gemeentelijke agenda wil zetten. Ook tekenden de eerste belangstellenden in voor een nieuwe initiatiefgroep van toekomstige bewoners.