Nieuws - 1 januari 1970

‘Ecosystemen Afrika beter beheren’

De eerste resultaten van de Millennium Ecosystem Assessment zijn beschikbaar en stemmen niet optimistisch. Wetenschappers roepen beleidsmakers in Afrika op om werk te maken van integraal visserijbeleid en kust- en bosbeheer, om zo de teloorgang van ecosystemen een halt toe te roepen.

In opdracht van de VN is in 2001 de Millennium Assessment gestart, een project van 30 miljoen US dollars, waaraan wetenschappers uit de hele wereld een bijdrage aan leveren.
De eerste resultaten van de regionale assessments voor zuidelijk Afrika, laten zien dat vervuiling en excessieve wateronttrekking zorgen voor een teloorgang van de natuurlijke ecosystemen. Afnemende visbestanden en voedseltekorten treffen de bevolking.
Onderzoekers, onder wie de Wageningse hoogleraar Milieusysteemanalyse prof. Rik Leemans, hebben een aantal scenario's doorberekend die laten zien wat de langetermijngevolgen zijn van politieke keuzes, voor ecosystemen en het welzijn van de Afrikaanse bevolking.
Zo voorspellen ze rampzalige gevolgen wanneer overheden kiezen voor ongebreidelde privatisering van drinkwaterbedrijven, en voor vergaande economische liberalisering en deregulering van de private sector. Dit noemen de onderzoekers het 'Market Forces' scenario, een scenario waar veel Afrikaanse landen op koersen. Het zal betekenen dat economie├źn steeds meer worden geleid door 'big business', de meerderheid van de bevolking in armoede blijft leven en economische groei alleen de elite begunstigt en ten koste gaat van het milieu.
Leemans: 'Uit de Millennium Assessment blijkt dat vele beleid om ondermeer kust- en bosecosystemen te beschermen, in naam wel integraal is, maar in de praktijk slechts een gedeelte van het probleem aanpakt. Als je kijkt hoe dat beleid wordt geïmplementeerd, dan is dat vaak door een of enkele landelijke ministeries met weinig aandacht voor de lokale bevolking. En dan is integraal beleid gedoemd te mislukken.'
Begin volgend jaar zullen de rapporten van de Millennium Assessment, waar ondermeer ook dr Pavel Kabat van Alterra en dr Dolf de Groot van de leerstoelgroep Milieusysteemanalyse aan meewerkten, gepresenteerd worden aan Kofi Annan van de VN. /HB