Nieuws - 7 februari 2002

Economie populair bij allochtonen, gezondheidszorg niet

Economie populair bij allochtonen, gezondheidszorg niet

Studenten van allochtone afkomst kiezen veel vaker voor een economische studie dan autochtone Nederlanders. Opleidingen in de gezondheidszorg zijn juist minder populair.

Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Niet-westerse allochtonen blijken nog steeds gemiddeld op een lager niveau voortgezet onderwijs te volgen dan anderen. Opvallend is echter dat ze na een afgeronde havo- of vwo-opleiding wel vaker voor een hbo- of academische studie kiezen.

Vanuit het vwo gaat bijvoorbeeld maar liefst 76 procent naar de universiteit en kiest elf procent voor een hbo-opleiding. Onder autochtonen zijn die percentages 62 en 22. Hetzelfde patroon is zichtbaar vanuit de havo naar het hbo.

Het aandeel van allochtone studenten in de totale schoolpopulatie neemt al jaren toe. Dat is slecht nieuws voor de bestrijders van de personeelstekorten in de zorg. Het CBS becijferde dat vanuit havo en vwo maar zeven procent van de allochtone vrouwen kiest voor een hbo-opleiding gezondheidszorg. Bij autochtone studenten is dat vijftien procent.

Economie is daarentegen zeer populair onder allochtonen: bijna de helft kiest vanuit de havo voor hbo-economie en van de vwo'ers gaat bijna eenderde naar een economische studie aan de universiteit.

Opvallend is verder de studiekeuze van specifieke groepen: zo is de doorstroom van Turkse havisten naar hbo erg hoog (86 procent) en kiezen vooral vrouwelijke allochtonen vaak voor een rechtenstudie. | HOP