Nieuws - 25 september 2014

Economie & Beleid populairste opleiding van Nederland

tekst:
Rob Goossens

Van alle bacheloropleidingen in Nederland wordt het Wageningse Economie & Beleid het best gewaardeerd door studenten. Dat is te lezen in de jaarlijkse onderwijsspecial van weekblad Elsevier, die vandaag is verschenen.

Liefst 86 procent van de ondervraagde studenten zegt ‘tevreden’ of ‘zeer tevreden’ te zijn over de opleiding, een cijfer dat gebaseerd is op de Nationale Studenten Enquête (NSE). ‘Dit moet welhaast het walhalla zijn onder de opleidingen’, zo verwondert Elsevier zich over het hoge percentage. Een compliment dat opleidingsdirecteur Edwin Kroese en studieadviseur Sietse Sterrenburg dankbaar in hun zak steken.

Hadden jullie dit verwacht?

Kroese: ‘We wisten dat we binnen de economieopleidingen van Nederland goed scoorden op het punt van studenttevredenheid. Maar om ook landelijk op een eerste plek te staan is best bijzonder.’

Waar komt zo’n tevreden oordeel vandaan? Hoe krijg je dit voor elkaar?

Kroese: ‘Een combinatie van factoren. Allereerst hebben we zeer enthousiaste en goede docenten. Daarnaast proberen we heel goed te luisteren naar wat studenten vinden en daar reageren we dan ook op. Uiteraard kun je niet aan alle wensen voldoen, maar ook dat leggen we dan weer uit. Onze studieadvisering wordt goed gewaardeerd.'

Sterrenburg: ‘Wat ook meespeelt is dat we opereren in de context van een universiteit waar de tevredenheid gemiddeld genomen hoog is. Het onderwijs is in Wageningen goed georganiseerd en de voorzieningen zijn uitstekend. Dan praat je bijvoorbeeld over de beschikbaarheid van computers en het roosterprogramma MyPortal. Van studenten die van andere universiteiten komen horen we vaak dat die faciliteiten hierveel beter geregeld zijn.’

Zien jullie de goede waardering ook terug in de aanmeldingscijfers?

Kroese: ‘Gelukkig wel. We hebben nu zo’n 45 eerstejaars, een aantal dat wat mij betreft niet veel hoger of lager hoeft te zijn. Dat is ook wel eens anders geweest. Enkele jaren geleden hadden we moeite om voldoende studenten te vinden. We kregen toen financiële ondersteuning van de leerstoelgroepen om ons hoofd boven water te houden. Het voelt goed om ook naar hen te kunnen laten zien dat de opleiding nu stevig in haar schoenen staat.’

Wat onderscheidt jullie van andere economieopleidingen?

Sterrenburg: ‘De opleiding is inhoudelijk sterk gericht op de typisch Wageningse domeinen als milieu, ruimte en voedselvoorziening. Daarnaast richten we ons sterk op beleid, op governance, en krijgt elke student twee natuurwetenschappelijke vakken. Het is misschien wel aardig te melden dat minister Dijsselbloem de voorganger van onze opleiding heeft gevolgd, met een invulling van zijn vrije ruimte die sterk doet denken aan onze huidige opleiding. Aan carrièreperspectief geen gebrek zou je dus zeggen.’