Nieuws - 1 januari 1970

Economen winnen prijzen Wereldbank

Een Peruaanse PhD’er en Ghanese MSc-student van de leerstoelgroep Ontwikkelingseconomie ontvingen donderdag 13 juni de Wereldbankprijzen voor de beste scriptie en het beste proefschrift. ‘We zien het als erkenning voor de empirische aard van onze vakgroep’, aldus prof. Arie Kuyvenhoven.

Jaarlijks selecteert het Amsterdam Institute for International Development theses van MSc’ers en PhD’ers met betrekking tot internationale ontwikkeling. De Wereldbank looft vervolgens de prijzen uit. ‘Elke Universiteit kan een thesis insturen en eerder werden we wel eens tweede. Maar inderdaad, ook de commissie verbaasde zich bij de uitreiking over het toeval dat beide prijzen dit jaar naar dezelfde vakgroep gingen’, aldus Kuyvenhoven.
Uit negen PhD-inzendingen koos de commissie de thesis getiteld The Role of Public Infrastructure in Market Development in Rural Peru van Javier Escobal. ‘We hadden dit jaar vijf promoties dus het nodige om uit te kiezen, maar deze was dan ook duidelijk een van de beste over de afgelopen periode’, denkt Kuyvenhoven. ‘Dr. Escobal geeft aan de hand van gedegen primaire data uit het Peruaanse veld goed weer dat publieke overheidsinvesteringen niet een onvoorwaardelijk positieve invloed hebben op armoedebestrijding.’
Het gangbare standpunt dat overheidsinvesteringen altijd een positieve werking hebben op armoedebestrijding lijkt dus te eenvoudig. Voor het helpen van de armste bevolkingsgroepen is het volgens Escobal van belang om gebiedsspecifieke problemen op te lossen; de rest van de overheidsinvesteringen komt veelal ten goede aan de mensen die zelf al genoeg private middelen hebben om de economische obstakels te overwinnen. ‘Een interessante studie in een bergachtig land als Peru waar publieke investeringen in bijvoorbeeld wegen van groot belang kunnen zijn voor economische ontwikkeling.’
Uit tweeëntwintig inzendingen won Nana Kufuor uit Ghana de eerste prijs voor zijn MSc-thesis Effects of Trade and Exchange Rate Policies on Pineapple Export from Ghana, 1970 – 2003. Het is een modelmatige analyse van dertig jaargangen empirische data uit Ghana die laat zien dat protectionistisch handelsbeleid voor Ghanese industrieproducten een sterke wisselkoers tot gevolg heeft en daarmee een negatieve invloed heeft op de export van traditionele landbouwproducten. ‘Ik ben erg blij deze prijs te winnen’, aldus Kufuor, ‘en ik vond het leuk om de Wereldbankofficials te ontmoeten. Het was een moeilijke studie die erg bruikbaar kan zijn voor de Ghanese overheid omdat ik met nieuwe econometrische methoden beleidsconsequenties nauwkeurig heb kunnen kwantificeren. Ik heb hierbij veel te danken aan mijn begeleider Kees Burger. Momenteel ben ik me aan het voorbereiden op een PhD aan de universiteit van Oxford, over hetzelfde onderwerp.’ / MV.