Nieuws - 11 oktober 2001

Ecologische gevolgen van gengewassen onduidelijk

Ecologische gevolgen van gengewassen onduidelijk

"Ik heb nog met Alterra gebeld", vertelde commissielid dr. Rie de Boois. "Maar daar liep geen onderzoek naar de ecologische gevolgen van GGO's." De Boois is lid van de commissie Terlouw, die de maatschappelijke discussie over gengewassen moet aanzwengelen. "Fundamenteel onderzoek levert niet direct geld op, dus doen we er in Nederland maar niet meer aan", merkte ze op.

De Boois deed haar uitspraken op maandag 8 oktober, toen ze tijdens een openbare hoorzitting in de Eerste Kamer een aantal deskundigen ondervroeg over de ecologische risico's van gengewassen. E?n van de experts was prof. dr. Lucas Reijnders van de UvA. Hij beklemtoonde dat er wat betreft de ecologische gevolgen nog nauwelijks onderzoek was verricht. "De situatie is vergelijkbaar met die rond chemische bestrijdingsmiddelen van dertig jaar geleden", aldus Reijnders.

Op de hoorzitting, die live via de website van de commissie (www.etenengenen.nl) werd uitgezonden, domineerden de Wageningers. Tot de experts behoorden onder meer dr. ir. Harry Kuiper van Rikilt, emeritus-hoogleraar prof. dr. Jan Koeman, entomoloog prof. dr. Marcel Dicke en dr. Louise Fresco. | W.K.