Nieuws - 1 januari 1970

Ecologisch vriendelijk tweelingnet vangt dure vis

Ecologisch vriendelijk tweelingnet vangt dure vis

Ecologisch vriendelijk tweelingnet vangt dure vis


Door te vissen met zogenaamde tweelingnetten in plaats van de boomkor, die
met een stalen balk over de bodem schuift, kunnen vissers lucratievere
vissoorten vangen en de ecologische schade verminderen, zeggen biologen van
het RIVO.

Het RIVO onderzoekt sinds vorig jaar oktober het gebruik van de lichte
tweelingnetten door Nederlandse Noordzeevissers. De eerste indruk is
positief: de zeedieren die worden bijgevangen en weer overboord moeten,
zoals krabben en ondermaatse vis, verkeren over het algemeen in goede
staat. Dit staat in schril contrast met de vaak dode bijvangsten in de
boomkorvisserij, de meest populaire vorm van visserij van Nederlandse
Noordzeevissers.
Met tweelingnetten vangen de vissers ook meer lucratieve soorten zoals mul
en kreeft. Deze nog ongequoteerde soorten zijn meer dan welkom op de
schepen van Nederlandse vissers, die hard zijn getroffen door
vangstbeperkingen van de EU voor kabeljauw en wijting.
Tweelingnetten, in de visserswereld ook wel twin-rigs genoemd, zijn in de
jaren tachtig geïntroduceerd door Deense vissers. Het vistuig bestaat uit
twee tot vier aan elkaar verbonden visnetten die achter het schip door het
water gesleept worden. De vissen worden opgejaagd en door de lijnen naar de
netopening samengedreven.
Het RIVO werkt samen met een veertigtal Nederlandse vissers die
tweelingnetten gebruiken. De biologen gaan mee de zee op om te zien wat ze
precies vangen. ,,De vis uit tweelingnetten is van relatief hoge kwaliteit.
De vissers kunnen er een goede prijs voor vragen'', zegt dr Rob Grift van
het RIVO. Hij vergelijkt het met de dikwijls niet zo fraaie vis die
boomkorvissers aanleveren. Die vis loopt schrammen en andere beschadigingen
op door stenen en ander bodemmateriaal dat met de boomkor meekomt. De
boomkor bestaat onder meer uit een stalen balk en kettingen. Die schuiven
over de bodem om de vis die in en op de bodem zit in de netten te krijgen.
Tweelingnetten bewegen veel lichter over de bodem en scheppen zo weinig
stenen op. Weliswaar krijgt de vis de druk van het eigen gewicht te
verwerken, maar door de vis te verdelen over twee of vier netten wordt de
vis niet al te veel geplet. Meerdere kleine netten blijken ook meer vis te
vangen dan een groot net. De tweelingnetten zijn geschikt voor veel platvis-
en schaaldiersoorten zoals kabeljauw, schelvis, koolvis, schol en
zeeduivel, maar niet voor tong, omdat die zich ingraaft. Omdat een kleinere
maaswijdte is toegestaan dan bij boomkorren, kunnen de vissers nieuwe, soms
lucratieve en ongequoteerde soorten vangen. Ze vissen onder meer op mul,
een zeebarbeel. Dat is een klein rood visje dat vanwege de smaak veel geld
oplevert. Een ander voordeel van tweelingnetten is dat het slepen ervan
naar schatting 25 procent minder brandstof kost dan het slepen van een
boomkor.
De tweelingnetten hebben ook nadelen, die het RIVO nu nader onderzoekt.
Grift: ,,Tweelingnetten met kleinere maaswijdte dan de bij de boomkor
gangbare tachtig millimeter kunnen makkelijker jonge exemplaren schol en
andere soorten vangen. Als daarvan veel in het net terechtkomt, is dat
nadelig voor de ontwikkeling van de vispopulatie. We gaan de komende
maanden na hoeveel van deze jonge vis daadwerkelijk wordt gevangen en
kijken hoe dit te verminderen is.'' | H.B.

Fotobijschrift:
Tweelingnetten worden achter het visserschip door het water gesleept. De
vis die je ermee vangt heeft een hogere kwaliteit dan de vis die met de
traditionele boomkor gevangen wordt. | Foto Seafish, Hull