Organisatie - 1 januari 1970

Ecologie-instituut verzorgt nieuw PGO-vak

Als opmaat voor de gedeeltelijke verhuizing naar Wageningen laat het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) de komende twee maanden met een speciaal PGO-vak al zien wat het verstaat onder ‘Cutting-Edge Ecology’.

‘Het duurt misschien nog een paar jaar voor onze ecologen uit Heteren hier ook werkelijk zitten, maar we beginnen nu alvast met ons voor te stellen’, zegt prof. Louise Vet, NIOO-directeur en bijzonder hoogleraar Evolutionaire ecologie bij het Laboratorium voor Entomologie. Medewerkers van het NIOO verzorgen de komende twee maanden in Wageningen een serie over hot topics in het ecologisch onderzoek, onder de titel ‘Cutting-Edge Ecology’.
Het programma richt zich specifiek op Wageningse studenten en medewerkers met een interesse in ecologie. Studenten kunnen de gastcolleges volgen als onderdeel van hun studieprogramma. Zij sluiten het blok dan af met een presentatie waarin zij een onderzoeksvoorstel toelichten en verdedigen dat zij tijdens de serie hebben gemaakt.
Het thema ‘Cutting-Edge’ is volgens Vet gekozen omdat wordt ingegaan op het ecologisch onderzoek ‘op het scherpst van de snede’. ‘Het gaat met name over de dingen die we nog niet weten, welke richting de ecologie opgaat en wat we daarvoor nodig hebben’, aldus Vet. Zij ziet de serie als een aardig concept dat navolging verdient. ‘Het past heel goed in het streven om bijzonder hoogleraren een rol te geven in het onderwijs. Ik kan mij voorstellen dat er meer bedrijven of instituten rond bijzonder hoogleraar zijn die zo studenten in aanraking kunnen brengen met de beroepspraktijk. In ons geval is dat het beroep van onderzoeker.’
Als de pilot in Wageningen succesvol is, wil Vet de opzet ook uitproberen met andere universiteiten waarmee NIOO een relatie heeft.
Zij verwacht eind deze maand meer duidelijkheid te hebben over de verhuizing van de NIOO-medewerkers van het Centrum voor Terrestrische Ecologie van Heteren naar Wageningen. Met de raad van bestuur van Wageningen UR worden de mogelijkheden voor nieuwbouw op het voormalig Imag-terrein aan de Mansholtlaan besproken. ‘We weten nu precies hoeveel terrein we nodig hebben. We zoeken nog naar vier miljoen euro en hopen dat we er nu snel uit zijn’, aldus Vet.
De serie ‘Cutting-Edge Ecology’ wordt vanaf 3 maart gehouden op vrijdagen, van 10.30 tot 12:15 uur in de collegezaal van De Binnenhaven (gebouw 511). / GvM

www.nioo.knaw.nl/events/cuttingedge