Nieuws - 1 januari 1970

Ecologen van Heteren naar Wageningen

De vestiging van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) in Heteren verhuist naar nieuwbouw op het voormalige IMAG-terrein in Wageningen. Dat heeft het bestuur van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW) besloten.

Het Centrum voor Terrestrische Ecologie (CTE) in Heteren is een van de drie centra van het NIOO, het grootste onderzoeksinstituut van de KNAW met een jaarlijks budget van ongeveer veertien miljoen euro. Bij de verhuizing naar Wageningen zijn ongeveer tachtig medewerkers betrokken.
Het Centrum voor Estuariene en Mariene Ecologie (CEME) blijft gehuisvest in Yerseke. Het hoofdkantoor en het Centrum voor Limnologie (CL) in Nieuwersluis zullen waarschijnlijk op de lange termijn naar Utrecht verhuizen. Zij zoeken dan aansluiting bij Utrechtse aardwetenschappers en plantenecologen.
Verhuizing van de terrestrische ecologen is het meest nijpend, omdat de onderzoekers in Heteren zijn ondergebracht in semi-permanente gebouwen die zijn afgeschreven en met achterstallig onderhoud kampen. ‘De KNAW heeft nu budget voor de nieuwbouw toegezegd. We hebben flink veel ruimte nodig omdat we bijvoorbeeld ook de volières met onze kool- en pimpelmezen binnen handbereik willen hebben’, aldus prof. Louise Vet, directeur van het NIOO en bijzonder hoogleraar Evolutionaire ecologie in Wageningen.
Vestiging in Wageningen heeft, volgens Vet, voordelen voor de expertise-uitwisseling tussen NIOO en Wageningen UR, bijvoorbeeld op het gebied van de ecologie en genomics. ‘Wij richten ons vooral op fundamenteel ecologische onderzoek. Het bedienen van het beleid en de markt doen we liever niet. Daar kunnen Alterra of Plant Research International op inspringen. We vullen elkaar goed aan en dat willen we graag zo houden’, meent Vet.
Een commissie onder leiding van de universiteitshoogleraar prof. Rudy Rabbinge had de KNAW vorig jaar geadviseerd ook de zoetwaterecologen van het CL naar Wageningen te verhuizen. ‘We hebben echter besloten twee universiteiten te bevruchten en door twee universiteiten bevrucht te worden. We leggen onze eieren niet allemaal in één nest’, verklaart Vet.
Vet schat dat de verhuizing over minimaal drie jaar haar beslag zal krijgen. De verhuizing van het hoofdkantoor en de zoetwaterecologen naar Utrecht zal nog veel langer duren. ‘Voorlopig heeft de academie daar nog geen geld voor in het vooruitzicht gesteld en er wordt alleen nog maar op plannen gebroed.’ / GvM