Nieuws - 1 januari 1970

Ecologen bemonsteren honderd meren

Volgende maand gaat een grootschalige, spannende operatie van start: de bemonstering van honderd meren in Zuid-Amerika. Wageningse ecologen nemen deel aan dit internationale project en zij hopen te ontrafelen hoe de meren reageren op het veranderende klimaat.

‘Het is een spectaculaire actie. Een combinatie van drie door ons geworven WOTRO-projecten (Stichting voor Wetenschappelijk Onderzoek van de Tropen, HB), waarbij we honderd meren gaan bekijken van tropisch Brazilië tot het koude zuiden van Argentinië’, zegt hoogleraar aquatische ecologie en waterkwaliteitsbeheer prof. Marten Scheffer.
Er zijn signalen dat de vele meren op aarde en met name de vrij ondiepe meren, zeer gevoelig zijn voor klimaatverandering. Een warmer klimaat kan nadelig uitpakken voor de biodiversiteit en waterkwaliteit. Om het hiaat in veldgegevens op te vullen, pakken de onderzoekers van het South American Lake Gradient Analysis project (SALGA) het groots aan. Niet een paar, maar meteen honderd meren worden onderzocht, om niets aan het toeval over te laten.
Scheffer: 'Het is echt uniek. We analyseren het verleden van de meren door sedimentboorkernen te bekijken. Zo reconstrueren we effecten van klimaatschommelingen zoals die bijvoorbeeld door El Niño werden veroorzaakt.' De analyse van satellietbeelden moet een idee geven van vroegere meteorologische condities.
De ecologen reizen op 1 november per vliegtuig, terreinwagen en boot af naar de eerste onderzoekslocaties. Promovendus Marian Kosten (MSc) van de leerstoelgroep Aquatische ecologie en waterkwaliteitsbeheer staat in de startblokken, evenals drie postdocs van dezelfde leerstoelgroep, dr Jan Clevers van het laboratorium voor Geo-informatiekunde en remote sensing, en daarnaast onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam en diverse universiteiten in Frankrijk, Brazilië, Argentinië en Uruguay. / HB