Nieuws - 1 januari 1970

Echte beer prikkelt bij kunstmatige inseminatie

Echte beer prikkelt bij kunstmatige inseminatie

Echte beer prikkelt bij kunstmatige inseminatie


Kunstgrepen als erotiserende luchtjes en een stevige omknelling van het
achterlijf zijn aan bronstige zeugen niet besteed. Hun baarmoeders trekken
er in ieder geval niet door samen, ontdekten Wageningse onderzoekers. Door
dit samentrekken zou de baarmoeder bij kunstmatige inseminatie meer
ingebracht zaad moeten opnemen. Aanwezigheid van een beer helpt wel.

Om de kans op dracht na inseminatie te vergroten onderzoeken
dierwetenschappers de effecten van prikkels die zeugen ook opwinden tijdens
een paring met een echte beer. In een onderzoek dat in februari in het
internationale wetenschappelijk tijdschrift Theriogenology verschijnt
vergelijken de Wageningers drie prikkels met elkaar: ‘tactiele stimulatie’
van het achterlijf, het seksferomoon 5alfa-androsteron en de aanwezigheid
van een authentieke varkensbeer.
De onderzoekers bekeken bij bronstige zeugen de afgifte van het hormoon
oxytocine. Dat komt vrij voor en tijdens de paring, en veroorzaakt bij
zeugen het samentrekken van de baarmoeder. Door middel van een katheter
konden de onderzoekers zien of dat ook gebeurde.
,,We zagen alleen bij de zeugen die in de buurt van een echte beer waren
dat de afgifte van oxytocine omhoog ging en de baarmoeder samentrok’’, vat
dr Pieter Langendijk samen. ,,Het feromoon en de tactiele stimulatie hadden
geen effect.’’
Het zijn opmerkelijke uitkomsten, vindt Langendijk. Andere
onderzoeksgroepen hebben wel resultaten geboekt met kunstmatig
seksferomoon. Dat heeft misschien te maken met verschillen in de
onderzoeksopzet. De Wageningers waren al een paar keer van tevoren met de
beer langs de zeugen geweest. Daardoor zouden de zeugen de kans hebben
gehad om waardering voor de beer te ontwikkelen en minder gevoelig zijn
voor het kunstmatig feromoon. ,,Ik vind het eerlijk gezegd een zwakke
hypothese’’, bekent Langendijk. ,,Maar op het moment hebben we geen andere
verklaring.’’
Het gepubliceerde onderzoek past in een groter Wagenings project naar
artificiële stimuli voor de varkenshouderij. Binnenkort buigen de
onderzoekers zich bijvoorbeeld over de uitwerking van Skippy de Kunstbeer
op zeugen. |
W.K.