Organisatie - 20 oktober 2010

'EZ zit dichter op de business'

De voorgenomen fusie tussen de ministeries van LNV en Economische Zaken is niet alleen organisatorisch een uitdaging. Ook de cultuur en de werkwijze van de departementen moeten op elkaar worden afgestemd. Dat zegt Kees de Gooijer, die als directeur van Food & Nutrition Delta ervaring heeft met beide organisaties.

Zo richt het ministerie van LNV zich op de voedselsector als geheel, terwijl Economische Zaken zich vooral bezighoudt met de top van het bedrijfsleven, de tien à vijftien procent best presterende bedrijven. Voor Wageningen UR kan dat betekenen dat onderzoeksvoorstellen straks meer op individuele ondernemers worden gericht en minder op 'de sector' als geheel, meent De Gooijer.
EZ zit 'dichter op de business' dan LNV, vindt hij. 'Je moet de economische waarde van een project duidelijk kunnen maken.' Ook de openbaarheid van kennis zal volgens hem de invloed van de economen ondervinden. LNV werkt in het belang van de sector, terwijl kennisprojecten bij Economische Zaken vaak vertrouwelijk zijn.
En dan zijn er natuurlijk de zichtbare cultuurverschillen: EZ heeft een corporate uitstraling, LNV heeft groene vingers. Maar voor die tegenstelling is De Gooijer niet bang. 'Binnen EZ zie je nu al grote verschillen: jasje-dasje hier, geitenwollensokken daar. Dat zijn stereotypen. Who cares?'