Organisatie - 1 januari 1970

EU-student heeft recht op beurs

Het Europees Hof van Justitie heeft deze week bepaald dat studenten uit EU-lidstaten ook recht hebben op studiefinanciering in andere EU-landen, als ze kunnen aantonen daar in voldoende mate in de samenleving geïntegreerd te zijn.

Nu is het in Nederland nog zo dat EU-studenten alleen studiefinanciering kunnen krijgen als ze minimaal 32 uur per maand werken. De uitspraak geldt met terugwerkende kracht, waardoor studenten die eerder hun verzoek zagen afgewezen, mogelijk alsnog studiefinanciering kunnen opeisen.
Het hof deed de uitspraak in een zaak die de Fransman Dany Bidar aanspande tegen de Britse overheid, wegens discriminatie op grond van nationaliteit. Bidar verhuisde in 1998 met zijn moeder naar Engeland en maakte daar zijn middelbare school af. Toen hij vervolgens ging studeren aan het University College in Londen en daarvoor een studiebeurs aanvroeg, werd deze hem geweigerd.
Wat de precieze gevolgen zijn voor Nederland is niet duidelijk. Het hof in Luxemburg stelde dat er sprake moet zijn van een ‘zekere mate van integratie in de samenleving van dat land’, maar laat het aan de EU-landen zelf om hier invulling aan te geven. / JH