Nieuws - 1 januari 1970

EU-commissaris Fischler speelt spel met landbouwcijfers

EU-commissaris Fischler speelt spel met landbouwcijfers

EU-commissaris Fischler speelt spel met landbouwcijfers

De waarheid van de onderzoeker is niet altijd de waarheid van de politicus. Europees commissaris Franz Fischler staafde in een interview met het weekblad Boerderij zijn plannen voor Agenda 2000 met een onderzoek van Stichting Onderzoek Wereldvoedselvoorziening, waaruit zou blijken dat de boereninkomens stijgen als gevolg van zijn beleid. Dit is in tegenspraak met een recent rapport van het Landbouw-Economisch Instituut (LEI-DLO), waarin juist sprake was van een inkomensdaling van 7.000 tot 22.000 gulden per bedrijf


Volgens dr ir Huib Silvis, mede-opsteller van het LEI-rapport, presenteert Fischler de onderzoeksresultaten als het gevolg van zijn beleidsinspanningen, terwijl de SOW-berekeningen juist uitgaan van een ongewijzigd beleid sinds 1992. Structurele veranderingen als stijgingen van de productiviteit per hectare en afvloeiingen zijn in de berekening niet meegenomen, terwijl die juist een nuancering vormen van de inkomensstijging. Het LEI-rapport laat een ander beeld zien omdat het op bedrijfsniveau is gericht, terwijl het SOW-onderzoek zich richt op het nationale beeld

SOW-directeur prof. dr Michiel Keyzer vindt de opmerkingen van Fischler een discussietruc. Wat wij en het LEI zeggen is per definitie hetzelfde, omdat het LEI deel uitmaakt van ons onderzoek. Het is zijn manier om te zeggen dat hij wel een grote klap uitdeelt aan de sector, maar dat die al lang geen grote klap heeft gehad, terwijl het boereninkomen in de tussentijd is gestegen. Volgens Keyzer was het niet de eerste keer. Fischler doet wel vaker rare uitspraken. Hij speelt gewoon een spel. Zie ook pagina 6. M.W