Nieuws - 18 november 2010

EU wil groenere landbouw

tekst:
Joris Tielens

Landbouwcommissaris wil subsidie koppelen aan natuurbehoud. LEI en Alterra onderzoeken gevolgen voor Nederland.De Europese Commissie wil het landbouwbeleid 'vergroenen'. Subsidies voor boeren zouden in dit scenario worden gekoppeld aan doelstellingen op het gebied van natuur en milieu. Bovendien wil Europa agrariërs inschakelen om tegen betaling 'groene diensten' te verlenen.
Dat staat in de visie op het landbouwbeleid die landbouwcommissaris Dacian Ciolos˛ op 18 november presenteert. Een concept van die tekst circuleert al enige tijd onder onderzoekers en andere betrokkenen.
Onderzoekers van Alterra en het LEI berekenen de gevolgen van de plannen voor Nederland. 'De hervorming van het landbouwbeleid is een langdurig proces', zegt LEI-onderzoeker Petra Berkhout. 'Op dit moment slaat de Commissie inhoudelijk piketpaaltjes, die een stap richting vergroening van het beleid laten zien.' Alterra-onderzoeker Anne van Doorn voegt toe: 'Voor ons is deze mededeling de basis voor ons onderzoek voor het komende jaar. We gaan scenario's maken van de mogelijke gevolgen voor Nederland. Over een jaar komt de Commissie met voorstellen en concrete cijfers.'
Meer aandacht voor natuur
De EU stimuleert al duurzame plattelandsontwikkeling met de zogenaamde tweede pijler van het landbouwbeleid. Nu komt ook in de eerste pijler, de directe toeslagen die boeren krijgen, meer aandacht voor milieu, natuur en duurzaamheid. Naast bestaande randvoorwaarden op het gebied van milieu, komt er straks ook een vergoeding voor boeren die groene diensten leveren. Daarnaast krijgen lidstaten de mogelijkheid om kleine boeren extra te steunen en wordt, aan de andere kant, een maximum opgelegd aan subsidie voor grote boeren.
Lidstaten mogen bovendien boeren in ecologisch beperkte gebieden extra steun geven. Anne van Doorn daarover: 'De oude bergboeren-regeling kan worden opgenomen in de eerste pijler. Dat wil zeggen dat een deel van de inkomenssteun wordt gekoppeld aan het gebied waar een boer zit. Als het daar lastig boeren is, mag er meer steun komen.' Dat biedt volgens van Doorn mogelijkheden voor Nederland om boeren in maatschappelijk waardevolle gebieden, zoals de Veenweiden of kleinschalige landschappen, extra te steunen. De boeren worden dan beloond voor het behoud van het landschap, iets wat het vorige kabinet al aangaf te willen gaan doen.