Nieuws - 13 juni 2018

'EU waagt zich niet aan voedselbeleid'

tekst:
Albert Sikkema

Europese boeren krijgen minder directe inkomenssteun en meer klimaat- en milieuverplichtingen. Dat blijkt uit het voorstel voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de Europese Commissie. Krijn Poppe van Wageningen Economic Research deed eerder voorstellen voor een nieuw Europees voedselbeleid. Daarvan ziet hij weinig terug.

© Shutterstock

Wat vind je van dit voorstel?
‘De Europese Commissie doet niet veel met de voorstellen van Louise Fresco en mijzelf voor het invoeren van een voedselbeleid. Er komt dus geen actief consumentenbeleid en er komen ook geen afspraken met supermarkten over hoe die gaan bijdragen aan een klimaat-slimme voedselproductie en het promoten van groente en fruit. Dit is klassiek landbouwbeleid en dat is jammer.’

Wat is er nieuw in het plan?
‘Het meest opvallende is dat de Europese lidstaten ruimte krijgen om zelf keuzes te maken. Nederland kan dus een plan maken om meer landbouwgeld uit te geven aan klimaat en innovatie, in plaats van aan inkomenstoeslag voor boeren. De Commissie gaat dat plan toetsen en controleren, maar die ruimte is er. En dat is echt nieuw. Ik vind het een goed idee dat landen op basis van hun situatie EU-beleid kunnen invullen.’

Dit is klassiek landbouwbeleid en dat is jammer
Krijn Poppe, Wageningen Economic Research

Willen we in Nederland afwijken van andere Europese landen?
‘De angst van sommige waarnemers is dat hiermee de uniforme EU-markt erodeert. Ik denk dat dat meevalt, want de EU gaat de plannen toetsen en moet ze goedkeuren. Binnen Nederland ontstaat nu een interessante discussie over de vraag of we minder inkomenssteun willen voor boeren en meer geld voor publieke diensten als weidevogelbeheer.’

Wat wil de EU met het klimaat?
‘Lidstaten kunnen voorwaarden stellen aan de landbouwsubsidies. Bijvoorbeeld: boeren krijgen alleen nog inkomenssteun als ze aan klimaatvoorwaarden voldoen, zoals het niet meer ploegen van grasland en het verhogen van het waterpeil in het veenweidegebied. Die beleidsruimte ontstaat nu. Of de lidstaten die ruimte gebruiken om de Europese klimaatdoelen te halen, weet ik niet – dat hangt af van de invulling per regio.’