Wetenschap - 13 maart 2019

EU-project voor meer vrouwen bij WUR

tekst:
Albert Sikkema

WUR gaat met zes Europese partners participeren in Gender-SMART om meer vrouwen in leidinggevende posities te krijgen. Het project moet leiden tot concrete tips en beleid voor sollicitatieprocedures, maar ook tot een sterkere inbedding van gender in onderwijs en onderzoek, vertelt WUR-projectleider Margreet van der Burg.

©Gender-SMART

Het is een goed moment om in Europees verband een project te starten. ‘Er is veel vraag naar onderzoekers met gender-expertise in de levenswetenschappen’, vertelt Van der Burg, ‘en het project valt samen met het beleid om meer vrouwen en internationale medewerkers bij WUR aan te nemen.’ Door de groei van WUR en de pensionering van de babyboomgeneratie is daar ook ruimte voor. Het project, dat twee weken geleden van start ging in het Franse Montpellier, moet op de werkvloer tot concrete resultaten leiden.

Vacatures
Een projectteam van WUR gaat de komende maanden overleggen met mensen van HRM en kenniseenheden welke maatregelen de afgelopen jaren zijn genomen en welke daarvan succesvol waren. Van der Burg noemt als voorbeeld een serie workshops bij de kenniseenheid Plant om de knelpunten bij het aannemen van meer vrouwen te achterhalen. De kenniseenheid heeft daarna een 10-puntenplan uitgerold met concrete adviezen. Zoals: stuur alle vacatures naar tien vrouwen in je eigen netwerk, zorg ervoor dat de helft van de sollicitanten bij het eerste gesprek vrouw is, en oormerk beurzen voor vrouwen om succesvol projectvoorstellen te schrijven. Het plan is om deze workshops ook bij de andere Wageningse kenniseenheden te organiseren.

R&O
Daarnaast is het belangrijk dat het personeel tijdens management- en R&O-gesprekken overlegt wat er beter kan op het gebied van gender en diversiteit. ‘Daar hebben niet alleen vrouwen, maar ook buitenlandse medewerkers en personeel uit lagere sociale milieus voordeel bij. De elite weet van huis uit hoe je een baantje en promotie regelt, maar nieuwkomers hebben meer kans als je hen ondersteunt.’

Onderzoek
Ook wil Van der Burg in kaart brengen welke WUR-groepen aandacht besteden aan gender in het onderwijs en onderzoek. Ze weet dat meerdere WUR-medewerkers man-vrouwverhoudingen betrekken in hun voedings- , landbouw- en plattelandsonderzoek. ‘Ik wil lokaliseren wie er binnen WUR met gender bezig is en deze mensen samenbrengen om het genderonderwijs te versterken en betere genderparagrafen in onderzoeksvoorstellen te schrijven. Want donoren als de EU en Bill en Melinda Gates Foundation vragen expliciet hoe het onderzoek de gendergelijkheid gaat verbeteren.’

Projectplan
Binnenkort gaat de rector een stuurgroep voor het project instellen en eind dit jaar wil WUR een projectplan vaststellen waar het dan drie jaar aan kan werken. De EU steekt 3 miljoen euro in het project, verdeeld over zeven kennisinstellingen. Gender-SMART wordt gecoördineerd door het Franse instituut CIRAD.  

resource_wageningenur_nl_forum_reactions_wrapper for object 42 of type wm_language nl_gx_webmanager_cms_core_implementation_languageimpl 2

  • Mitev

    I agree with the comment above. Initiatives such as "making sure half the applicants invited to the first round of interviews are women" are, in fact, discrimination.

    A fair alternative would be to make job applications gender-blind. Simply do not provide gender information (name, picture, gender) to the person responsible for screening.

    When it's clearly stated that the goal is "to identify the obstacles to appointing more women" I can't help but think that this initiative is clearly biased!

  • happy

    Discrimination is not the answer to discrimination. Stop putting people in categories, just hire the best scientists! Maybe they are all women, maybe all men, who cares? This kind of initiative is creating stress and discrimination. How can we be sure that a new employee has been selected because he/she is the best, or because of 'positive' gender discrimination. Your initiative is clearly counterproductive.


Re:ageer