Nieuws - 23 mei 2002

EU-miljarden niet voor omstreden biowetenschap

EU-miljarden niet voor omstreden biowetenschap

De Europese Commissie gaat weer miljarden euro's aan onderzoek besteden. Maar onder druk van het Europarlement blijven thema's als klonering en genetische manipulatie uitgesloten van EU-subsidie.

Afgelopen week gaf het Europarlement zijn fiat aan het Zesde Kaderprogramma voor gemeenschappelijk onderzoek. De komende vier jaar wordt hieraan 17,5 miljard euro uitgegeven, zeventien procent meer dan in het vorige onderzoekprogramma.

Ook Nederlandse onderzoekers hebben de afgelopen jaren de weg naar de Brusselse subsidieloketten weten te vinden. De ervaring leert dat zes tot zeven procent van al die subsidie bij Nederlandse instituten belandt. Dat zou neerkomen op ruim 250 miljoen euro per jaar.

In de herfst worden uit Brussel de eerste 'calls for proposals' verwacht. Net als voorheen zijn er relatief grote bedragen bestemd voor biotechnologie, ICT en energie-onderzoek. Dankzij de mkz- en bse-problemen is er nu ook een fors budget voor onderzoek aan voedselveiligheid. Onder druk van het Europarlement zijn deze en andere 'maatschappelijke' thema's ruimer met onderzoeksgeld bedeeld.

Verder gaan er opnieuw miljarden naar biomedisch onderzoek. Over nieuwe ontwikkelingen op dit terrein - klonering, genetische manipulatie en embryo-onderzoek - bleven de standpunten zozeer uiteenlopen dat deze onderwerpen grotendeels buiten het Europese onderzoeksprogramma zijn gezet.

De spraakmakende wetenschapsorganisaties in Europa zijn nog niet tevreden met de Brusselse plannen. Juist afgelopen week heeft een groep van zeventig kopstukken, onder leiding van de Zweedse academie van wetenschappen, hierover een verklaring uitgebracht. Ze vinden dat er te veel nadruk ligt op toepassingsgericht onderzoek. Wil Europa een concurrerende kenniseconomie blijven, dan moet er volgens hen meer geld komen voor fundamenteel onderzoek. | HOP