Nieuws - 20 juni 2017

EU en China onderzoeken voedselfraude

tekst:
Albert Sikkema

De EU en China hebben een gezamenlijk onderzoekproject afgesloten om voedselfraude grondig aan te pakken. De WUR leidt een deelonderzoek naar de herkomst van voedsel.

©Shutterstock

Voedselfraude is een groeiend internationaal probleem dat de voedingsindustrie mondiaal zo’n 52 miljard dollar per jaar kost. Voorbeelden zijn het paardenvlees-schandaal in Europa en het melamine-schandaal in China. Om de fraude te verminderen, is een internationale aanpak nodig, aldus het EU-China-Safe project. De twee partners gaan wetgeving afstemmen en moderne technologie inzetten om de fraude sneller op het spoor te komen.

Herkomst
De WUR gaat het deelproject over voedselauthenticiteit, ofwel de herkomst van voedsel, coördineren. Onderzoeksleider Saskia van Ruth van het Rikilt gaat innovatieve technieken voor het opsporen van voedselfraude met de onderzoekpartners delen en best practices demonstreren. Daarbij richt ze zich specifiek op specerijen, bewerkt vlees, babyvoeding, biologische groente en wijn. Daarnaast gaat ze met Europese en Chinese partners onderzoek doen naar de oorzaken van voedselfraude en welke factoren daarbij een rol spelen.

Het totale project voor de verminderen van voedselfraude kost 10 miljoen euro en wordt uitgevoerd door een consortium van 33 partners vanuit de voedingsmiddelenindustrie, onderzoeksorganisaties en de Chinese en Europese overheden.