Nieuws - 24 oktober 2002

EU-commissaris wil debat tussen landbouwwetenschappers en burgers

EU-commissaris wil debat tussen landbouwwetenschappers en burgers

Landbouw- en voedingswetenschappers bezitten de sleutel voor het herstel van de verstoorde relatie tussen wetenschap en burgers. Dit hield Eurocommissaris voor onderzoek Philippe Busquin de deelnemers aan de Euragri-conferentie in Brussel op 14 en 15 oktober voor. Onderzoekers die willen meedraaien in het komende Zesde Kaderprogramma van de EU zullen moeten netwerken en de dialoog met de burger moeten aangaan.

"Nieuwe technologie?n die de burger voordeel opleveren of het concurrentievermogen van de Europese landbouw versterken, mogen niet afgewezen worden door onwetendheid en vooroordelen==, zei Busquin op de conferentie Science for Society - Science with Society van Euragri, het Europees platform voor leidinggevenden en beleidsmakers in landbouw- en voedingsonderzoek. "We moeten een balans zien te vinden tussen sturing en vrijheid van onderzoek om voortgang van wetenschap te verzekeren." Busquin roemde de Europese kwaliteiten in de plantenwetenschappen en ondersteunde het initiatief voor oprichting van een Europees platform voor dit wetenschapsgebied. Dit platform moet het netwerk van nationale onderzoeksprogramma's versterken en de dialoog tussen plantenonderzoekers en het publiek stimuleren.

Volgens concernadviseur biotechnologie van Wageningen UR en Euragri-secretaris prof. Fons Werrij was op de bijeenkomst sprake van een 'revival van de landbouw- en voedingswetenschap'. "De wat angstige houding van weleer is verdwenen. Men accepteert dat landbouw en voeding in de strijdarena is terechtgekomen. Streven naar draagvlak is niet meer de eerste prioriteit, de meesten realiseren zich nu wel dat je absolute consensus en wetenschap niet met elkaar kunt verenigen. Maar er is wel een duidelijk grotere bereidheid te praten over het eigen functioneren en het publieke debat aan te gaan", aldus Werrij.

Busquins oproep tot het aangaan van de dialoog met de burger past in het streven de sterk gefragmenteerde onderzoeksactiviteiten in Europa - waarvan ongeveer tachtig procent op nationaal niveau wordt gefinancierd en uitgevoerd - in een gemeenschappelijk kader uit te voeren. Voor het versterken van deze Europese Onderzoeksruimte, het paradepaardje van de onderzoekscommissie, wordt de komende vier jaar ruim 16 miljard euro beschikbaar gesteld voor een zevental onderzoeksprioriteiten in het Zesde Kaderprogramma. De formele aftrap voor de dans om het geld wordt begin november in Brussel gegeven. | G.v.M.