Nieuws - 29 januari 2009

ETEN GAAT OM MEER DAN ALLEEN GEZONDHEID

Nutrigenomics-onderzoekers vergeten dat eten meer is dan een factor die de gezondheid beïnvloedt. Voeding raakt zo waardes kwijt, zoals genot, stelt ir. Rixt Komduur in The British Journal of Nutrition.
De Wageningse promovenda achterhaalde welke impliciete aannames wetenschappers doen bij onderzoek naar de wisselwerking tussen voedingsstoffen en het erfelijk materiaal. Dat nutrigenomics-onderzoek kan bijvoorbeeld leiden tot een dieet op maat. In Wageningen houden veel mensen zich daarmee bezig
Komduur stelt dat onderzoekers impliciet aannemen dat gezondheid cruciaal is voor een goed leven. Gezondheid wordt daarbij teruggebracht tot beheersbaar risico. ‘Voeding raakt zo bepaalde waardes kwijt, bijvoorbeeld culturele aspecten en genot’, zegt Komduur. ‘Nutrigenomics veronderstelt dat mensen zich intensief met hun toekomstige gezondheid bezig moeten en willen houden. Maar is dat wel zo? Raak je daarmee niet het plezier kwijt?’
Komduur stelt dat gezondheid ook afhangt van de culturele betekenis van eten, de band die voedsel schept tussen mensen, de invloed van eten op de identiteit en het genot dat het verschaft. Daar zouden voedingswetenschappers rekening mee moeten houden. ‘Als je bij een innovatie al vroeg rekening houdt met de consument, wordt het later makkelijker om het te integreren in de maatschappij. Als je daar in een later stadium nog over gaat nadenken, kan het zijn dat een toepassing niet aanslaat of dat er onwenselijke bijeffecten ontstaan.’
Nutrigenomics-onderzoekers moeten hun aannames over gezondheid en welzijn daarom verbreden, stelt Komduur. Ze beveelt aan dat al in een vroeg stadium de dialoog met consumenten en voedingsprofessionals gezocht wordt.
‘Mijn vervolgonderzoek gaat over de normen die gelden voor eten en gezondheid in het dagelijks leven. Ik heb discussies georganiseerd over overgewicht, waarbij we keken hoe gesproken werd over gezond gedrag, risico’s en aanleg voor overgewicht’, vertelt Komduur. ‘De algemene uitkomst is dat je een beetje relaxed moet zijn over je gezondheid. Je moet geen freak zijn.’