Nieuws - 12 september 2016

ESG dit jaar al flink gekrompen

tekst:
Albert Sikkema

Het financiële herstel van Wageningen Environmental Research (voorheen Alterra) verloopt volgens plan. Op 1 september had het instituut het personeelsbestand met 23 plaatsen verminderd ten opzichte van 1 januari. Dat meldt directeur Bram de Vos op het intranet van de Environmental Sciences Group (ESG).

Het instituut moet de komende jaren 60 personeelsplaatsen bezuinigen. ‘Het herstelplan ligt op koers’, zegt De Vos. ‘Er zit veel voortgang in de gesprekken met medewerkers over pensioen en prepensioen. Sinds begin dit jaar is al een krimp van bijna 23 formatieplaatsen gerealiseerd. Daar zitten ook medewerkers bij die hebben aangegeven in deeltijd te willen werken, medewerkers die zelf hebben voorgesteld hun functie te wijzigen of een andere baan hebben, langdurige detacheringen met uitzicht op overname en medewerkers in ontwikkelingstrajecten binnen teams.’

Strategie
De krimp is noodzakelijk, maar biedt geen perspectief voor de toekomst, waarschuwt De Vos. ‘Voor de toekomst is onze nieuwe strategie belangrijk, met een goed onderbouwde marktstrategie voor elk onderzoekprogramma.’

De ondernemingsraad van Environmental Research is ook blij met de snelle personeelsafname, zegt tijdelijk OR-voorzitter Jaap van Os, al is het pijnlijk dat tijdelijk personeel met interessante expertise en vaardigheden nu het veld moet ruimen. Van Os: ‘Je wilt eigenlijk dat de directie eerst een nieuwe strategie presenteert en dat de krimp aansluit op de strategie. Maar het tekort was dermate groot dat die tijd er niet is. Hopelijk kunnen we ons snel op de strategie richten.’ De OR gaat komende donderdag advies uitbrengen over het Herstelplan.

Lees ook