Nieuws - 28 mei 2009

EEN ZWAK VOOR BOEREN

Tijdens het vak Duurzame veehouderij viel het Anne ten Brummelhuis, zesdejaars Applied Communication Science, op dat Nederlandse boeren hun best doen om nieuwe ideeën in de praktijk te brengen. ‘Ik was geïnspireerd omdat ze wel willen, maar tegen zoveel belemmeringen aanlopen.’ Voor haar afstuderen besloot ze de innovatiepogingen van enkele pluimveehouders te onderzoeken.

nieuws_3296.jpg
‘Ik ben geboeid door het individu; hoe mensen vorm en inhoud geven aan hun ideeën en wensen. Het landelijke gebied heeft ook mijn interesse en in dit project kwam het samen. Vroeger wilde ik wel graag naar het buitenland, maar ik zie in Nederland ook veel interessante dingen. Ik woon nu bovendien samen en een heel jaar weg zie ik toch niet zitten.
Als je iets nieuws wilt dan vergt dat een nieuwe manier van organiseren van de samenleving. De uitdaging is om die verandering teweeg te brengen. Ik ben in kaart aan het brengen hoe boeren proberen de institutionele context te veranderen en te beïnvloeden en hoe zij op hun beurt weer beïnvloed worden.
Ik heb vier pluimveehouders geïnterviewd en een aantal relevante betrokkenen. De boeren willen allemaal graag ’s avonds, want overdag zijn ze heel druk met hun bedrijf. Met één boer was het extra lastig om een afspraak te maken. Maar hij wilde graag en op een dag belde hij ineens en zei: ik kom morgen naar je toe!
De boeren waren heel geïnteresseerd in wat ik eigenlijk doe als student. Ze dachten dat ik na twee weken wel klaar zou zijn, het verraste hen dat ik daar nog wel twee maanden voor nodig dacht te hebben. Ze vonden het leuk om hun verhaal te vertellen en willen ook het rapport hebben om er nog wat mee te doen.
Naast eigenbelang is het verbeteren van het imago van de pluimveesector een belangrijke motivatie om iets innovatiefs te doen. Op hun eigen manier zijn ze allemaal bezig om iets nieuws te realiseren en dat verbindt hen. De boeren kunnen veel van elkaar leren, maar hun situaties zijn zo verschillend dat het ook wel eens botst. Sommige uitspraken waren vertrouwelijk en de respondenten willen dan ook inzage voordat ik het in het verslag mag zetten.
Ik heb een zwak gekregen voor het boerenbelang. Het is voor boeren lastig om hun stem te laten gelden naast hun primaire taak en daar wil ik ze graag bij ondersteunen. Voor mijn stage ga ik hiermee aan de slag binnen een project dat zich richt op de inrichting van het landelijk gebied.’