Nieuws - 5 februari 2009

EÉN OP DRIE WAGENINGERS NIET OVERTUIGD VAN EVOLUTIE

Studenten en medewerkers van Wageningen UR twijfelen meer aan de evolutietheorie dan de gemiddelde Nederlander. Binnen de instelling denkt 38 procent dat het leven op aarde niet alleen te verklaren is door genetische variatie en natuurlijke selectie.

Dat blijkt uit een enquĂȘte van Resource onder tweehonderd medewerkers en vierhonderd studenten. De respons was 91 procent. De Wageningers die twijfelen aan de evolutietheorie zijn niet allemaal creationist; 28 procent van de ondervraagden is de mening toegedaan dat aan de basis van het leven een schepper staat. Mogelijk is het verschil te verklaren door het ietsisme: de overtuiging dat er geen God is maar dat er wel meer is dan we weten.
Van alle Nederlanders gelooft 22 procent niet in de evolutietheorie. Dat bleek eerder uit een grootschalig onderzoek naar darwinisme in Europa en de VS (Science, 2006). Dat Wageningers sceptischer staan tegenover Darwin is opmerkelijk omdat Wageningen UR een wetenschappelijke gemeenschap is. De evolutietheorie is een wetenschappelijke theorie, terwijl creationisme een religieuze overtuiging is.
De helft van de Wageningse gemeenschap blijkt tolerant jegens creationisten: 48 procent vindt dat creationisme een rol mag spelen in het academisch onderzoek en onderwijs.
Volgende week, op de tweehonderdste geboortedag van Charles Darwin, komt Resource met een themanummer over darwinisme in de huidige tijd. Daarin staan onder meer een uitgebreid verslag van de enquĂȘteresultaten, interviews en analyses.