Nieuws - 12 februari 2009

EDELHERT IN JE TUIN

In het Gelderse dorp Dieren vernielen hongerige edelherten het groen. Vanuit het landgoed Hof te Dieren komen ze in de aangrenzende woonwijk hun buikje vullen. Struiken, boomstammen en vogelvetbollen dragen de sporen van het nachtelijke bezoek. Zowel de bewoners als de landgoedeigenaar willen dat het slecht onderhouden hertenraster gerepareerd wordt. Is dat de oplossing?

Docent Natuurbeheer en natuurtechniek drs. Marius Christiaans van Van Hall Larenstein
‘Edelherten zijn in de winter mede afhankelijk van mast, oftewel eikels en beukennootjes. Dit jaar was de mastopbrengst beperkt. Daarbij lag er een paar weken geleden sneeuw, waardoor het voedsel slechter bereikbaar werd. Het is dus logisch dat ze op zoek gaan naar eten. Maar het is wel vrij uitzonderlijk dat ze het dorp intrekken.
Het grote probleem met edelherten, en eigenlijk met alle grote hoefdieren op de Veluwe, is dat ze opgesloten zitten in een gebied waar de voedselsituatie niet optimaal is. De natuurlijke habitat van edelherten is te vinden in beekdalen en uiterwaarden, waar eiwitrijk gras groeit. De dieren maken trekbewegingen tussen de uiterwaarden en hoger gelegen gebieden.
In de loop der tijd zijn de herten teruggedreven op de Veluwe. Het beleid is erop gericht om in de toekomst, met de ecologische hoofdstructuur, verbindingen te maken tussen de Veluwe en andere gebieden. Zo komen er poorten richting het IJsseldal, de Nederrijn en de Oostvaardersplassen.
In Dieren hebben de herten zelf hun weg gezocht en wippen in de rustige uurtjes door de gaten in de afrastering. Het kan een incident zijn, maar het is ook mogelijk dat de herten nu de weg naar een gedekt tafeltje weten te vinden. Is dat eigenlijk een probleem? Als je uit het raam kijkt en een edelhert ziet staan, is dat toch geweldig? Toch is het geen handige plek, omdat het raster pal langs de woonwijk loopt en er wegen in de buurt liggen. Herstel van het hekwerk is de beste optie.
Ik heb er geen moeite mee dat de edelherten honger hebben. Onder natuurlijke omstandigheden bepaalt de hoeveelheid voedsel de grootte van een populatie.
In de winter sterven veel kleine zoogdieren en vogels door voedselgebrek. Dat vinden we normaal. Mogen zo nu en dan ook edelherten honger hebben en zelfs sterven? De Veluwe is een redelijk natuurlijk natuurgebied en geen dierentuin.’