Nieuws - 1 januari 1970

E. coli verdwijnt sneller uit biologische grond

E. coli verdwijnt sneller uit biologische grond

E. coli verdwijnt sneller uit biologische grond


In biologische grond overleeft de E. coli-bacterie, die voedselvergiftiging
bij mensen veroorzaakt, minder lang dan in grond van gangbare boeren. Dat
ontdekte dr Anne van Diepeningen van de leerstoelgroep Biologische
bedrijfssystemen. Ook verdwijnt de bacterie sneller uit mest afkomstig van
koeien met een dieet van veel ruwvoer.

Het zijn de eerste resultaten uit een onderzoek dat vier jaar gaat duren.
Naast het voorkomen van E. coli kijkt de leerstoelgroep ook naar de
aanwezigheid van salmonella in mest, grond en producten. Beide
ziekteverwekkers zorgen voor zo’n tweeduizend gevallen van
voedselvergiftiging per jaar in Nederland. Er zijn mensen die zeggen dat
beide ziekteverwekkers in de biologische landbouw meer zullen voorkomen,
omdat de biologische landbouw vaker gebruikmaakt van dierlijke mest.
Anderen stellen daar tegenover dat in biologische grond meer organismen
leven die de schadelijke ziekteverwekkers onderdrukken. Het onderzoek wil
hier uitsluitsel over geven. Tegelijk zoekt Plant Research International
naar betere detectiemethoden van beide ziekteverwekkers.
De onderzoekers werkten met genetisch gemodificeerde ziektekiemen, omdat
die beter te detecteren zijn. Dat betekent wel dat de proeven in het lab
moesten plaatsvinden. Aan mest van koeien die verschillende diëten volgden
voegden ze de ziekteverwekkers aan toe, waarna die mest aan potten met
grond werd toegediend. Daarop is sla geteeld. In de sla is geen spoor van
salmonella of E. coli gevonden. ,,We hebben normale hoeveelheden
toegevoegd'', vertelt van Diepeningen. ,,Je hoort ook wel eens van
experimenten waarbij ze gigantisch veel stammen toedienen, en dan vinden ze
er wel wat van terug in het product. Wij zijn uitgegaan van hoeveelheden
die ook in de praktijk te vinden zijn.''
Waarom E. coli sneller verdwijnt uit biologische grond en uit vezelrijke
mest is volgens Van Diepeningen niet duidelijk. ,,Dat moeten we nog
uitzoeken. Het kan net zo goed liggen aan het vezelgehalte, de zuurgraad of
de hoeveelheid ammoniak. Via modellering hopen we verder te komen.'' | L.N.