Nieuws - 1 januari 1970

Dwars

Dwars


Om de starre, heersende publieke opinie te doorbreken zijn dwarse denkers
nodig die bovendien charismatisch zijn. Aquatisch ecoloog prof. Marten
Scheffer komt in samenwerking met de Canadese sociologe Frances Westley en
de Amerikaanse econoom William Brock tot die conclusie in het
wetenschappelijk tijdschrift Ecosystems.
,,We lopen achter de feiten aan. De maatschappij wordt blootgesteld aan een
regen van problemen'', vertelt Scheffer. Die problemen komen vaak niet aan
bod door wat Scheffer noemt de 'besmettelijkheid van opinie' en de
'beperkte ruimte op het schap'. De heersende opinie is star en het aantal
problemen groot.
Volgens de onderzoekers werkt de publieke opinie op een vergelijkbare
manier als een ecosysteem. Ook daar verandert het systeem gelijkmatig, maar
kunnen plotselinge omslagen tot vergaande gevolgen leiden. Volgens Scheffer
kan een dwarse, charismatische denker - het beeld van Pim Fortuyn doemt op
- een probleem doen herkennen en zorgen voor een omslag in de publieke
opinie. | M.W.

Pagina 9: Vrijdenker Marten Scheffer: 'Het maatschappelijk debat valt niet
te organiseren'