Nieuws - 1 januari 1970

Duurzaamheid slecht gerapporteerd

Nog maar weinig bedrijven in de agrosector doen goed verslag van de duurzaamheid van hun bedrijf. Het LEI vergeleek verslagen van de twintig grootste bedrijven in de agrobusiness.

Nutreco, AVEBE, Campina en Unilever geven in verslagen een goed beeld van de economische, sociale en ecologische gang van zaken op het bedrijf. De overige bedrijven doen alleen verslag van een onderdeel, bijvoorbeeld milieuaspecten. Ook gaan de verslagen vaker over het beleid dan over de concrete resultaten. Onderaan de lijst staan bedrijven als Sara Lee (Douwe Egberts), Cebeco groep en Hoogwegt groep.
Overigens zegt het al dan niet maken van een verslag nog niets over de feitelijke duurzaamheid van een bedrijf. Het kan zijn dat de kosten van het verstrekken van informatie niet opwegen tegen de baten. Maar het kan ook zijn dat het bedrijf iets te verbergen heeft. Het LEI wil de duurzaamheidsverslaggeving ook de komende jaren blijven volgen. / JT