Nieuws - 8 februari 2007

Duurzaamheid

‘Wageningen UR lijkt op een tandarts met een slecht gebit’

Ben je ooit wel eens geknipt door een kapper met een permanente bad hair day? Of ben je ooit behandeld door een tandarts met het gebit van minister Remkes? Ik kan me voorstellen dat je je in zo’n situatie behoorlijk ongemakkelijk voelt. Sterker nog, de kapper of tandarts in kwestie zou beslist niet geloofwaardig overkomen. En hetzelfde principe geldt voor grote organisaties zoals Wageningen UR.
Ook bij Wageningen UR is een merkwaardige tegenstelling te vinden die haar geloofwaardigheid ernstig aantast. Aan de ene kant ‘verkoopt’ Wageningen UR namelijk de boodschap van duurzaamheid. Dit is een concept dat, terecht, telkens weer terug komt in onderwijs en onderzoek. Het motto van de universiteit is immers om bij te dragen aan de kwaliteit van leven. Dit impliceert volgens mij dat we ervoor moeten zorgen dat volgende generaties evenveel kunnen genieten van alles wat onze planeet te bieden heeft als wij doen. Maar ook dat mensen elders in de wereld kunnen genieten omdat ze genoeg betaald krijgen voor hun koffie.
Het is dan ook schrijnend om te zien hoezeer Wageningen UR faalt als het gaat om de integratie van duurzaamheid in de interne bedrijfsvoering. Er is op dit moment geen milieubeleidsplan, geen milieujaarverslag en geen verdere blijk van enige ambitie om duurzaamheid vorm te geven in de organisatie. Als gevolg van dit gebrek aan beleid zijn er nog meer voorbeelden: WUR draait volledige op grijze stroom, we drinken geen Fair Trade-koffie en printen niet op fatsoenlijk gecertificeerd papier. Hier komt de tandarts met de slechte tanden weer grijnzend om de hoek kijken.
Deze harde feiten stemmen een mens treurig. Als het grotendeels publiek gefinancierde Wageningen UR, met zijn specifieke focus op de omgeving en alles wat leeft, niet in staat is om de daad bij het woord te voegen, wie dan wel? Het is hoog tijd om onze bestuurders wakker te schudden en ze keihard op deze inconvenient truth te wijzen. Alleen zo kan Wageningen UR haar geloofwaardigheid terugwinnen!

Mattijs Smits, MAKS-student en studentenraadslid namens de PSF