Nieuws - 25 april 2002

Duurzaam ondernemen is als het bouwen van een kathedraal

Duurzaam ondernemen is als het bouwen van een kathedraal

Maatschappelijk verantwoord ondernemen. Bedrijven die niet alleen winst maken, maar zich ook sociaal en ecologisch goed gedragen. Het is een prachtig woord, maar het moet niet bij woorden blijven, stelde drs Arnoldus Brouwer van de stichting Natuur en Milieu tijdens de Wageningse Kennisdagen op 19 april.

Bedrijven praten veel over maatschappelijk verantwoord ondernemen, maar in praktijk komt er weinig van terecht, stelt Brouwer. Een voorbeeld dat hij noemt is Grolsch, die in het verleden goede sier maakte met hervulbare statiegeldbeugels, maar nu een nieuw drankje op de markt brengt dat in wegwerpflessen zit.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen ontstaat uit het krachtenspel van bedrijven, maatschappelijke organisaties en media. Bedrijven kunnen mooie presentaties houden, maar als vervolgens in de krant staat uitgemeten dat volgens een milieubeweging het bedrijf zich niet aan de eigen regels houdt, lijdt het bedrijf gezichtsverlies. Het is een vorm van politiek buiten de overheid om. Volgens Brouwer is het tijd dat de overheid ook haar verantwoordelijkheid neemt. Hij wil een staatssecretaris voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, die het beleid van verschillende ministeries co?rdineert. Er moet een belastingaftrek komen voor duurzame bedrijven en bedrijven moeten milieu- en sociale verslaglegging openbaar maken. Met dat beleid worden maatschappelijke organisaties en bedrijven minder tegenspelers en meer partners. "Ook de milieubeweging beseft allang dat winst maken niet vies is", zei Brouwer.

Tijdens de kennisdagen waren de spelers in het spel van maatschappelijk verantwoord ondernemen eenzijdig vertegenwoordigd. Brouwer, de enige van een maatschappelijke organisatie, vertrok na de lunch. In de discussie daarna restten slechts vertegenwoordigers van bedrijven, die het kleine publiek van zo'n zestig mensen maar met moeite konden boeien. Volgens Jan Willem Nieuwenhuys, directeur van Nieuwenhuys Brink Crommelin duurzaam vermogensbeheer, maken grote investeerders, zoals pensioenfondsen, een omslag naar duurzaamheid. Bedrijven die niet duurzaam zijn, krijgen volgens Nieuwenhuys steeds minder financiering: "Duurzaam ondernemen is de nieuwe overlevingsstrategie op de langere termijn."

Later concludeerde de voorzitter van de sessie, mr Leo Witvliet, algemeen directeur van Ernst & Young Executive Temporary Management, dat maatschappelijk verantwoord ondernemen vergelijkbaar is met het bouwen van een kathedraal. "Wie bouwt er nu nog een kathedraal die er pas over driehonderd jaar staat? Dat vraagt om leiderschap." | J.T.