Nieuws - 31 augustus 2006

Dure bezuinigingen

In het artikel ‘Onderzoekers moeten meer winst maken’ (Wb22, pagina 3) staat dat de tarieven van DLO omhoog moeten vanwege onder meer de dure reorganisatie Focus2006. Een slip of the tongue? Als men het management naar de redenen van een reorganisatie vraagt, dan is het antwoord ‘kostenreductie’. Terwijl iedereen eigenlijk wel weet dat reorganiseren kapitalen kost, en dat het jaren duurt voordat het rendement oplevert.
In het zojuist verschenen WUR-jaarverslag lees ik echter tot mijn verbazing dat de kostenreductie ten goede komt aan Onderwijs en Onderzoek (WU) en aan verlaging van de tarieven van DLO.
Ik ben nu het spoor bijster, maar goed, ik ben blij dat het hoge woord er eens een keer uit is.
Reorganiseren is en blijft een uiterst kostbaar proces dat alleen maar slachtoffers oplevert.
De enige acceptabele vorm van reorganiseren is natuurlijk verloop in combinatie met een strikt vacaturebeleid, loopbaanbegeleiding, scholing, interne mobiliteit en dergelijke. Duurt natuurlijk wat langer, maar is beduidend goedkoper en, nog veel belangrijker, is ook sociaal-maatschappelijk verantwoord. Volgens Simon Vink is dit nu (eindelijk) ook het standpunt van de raad van bestuur.
Probleem is natuurlijk wel, dat deze manier van reorganiseren enige visie van het hogere management vraagt. De laatste jaren heeft het bestuur en het overige lijnmanagement zich mijns inziens in dit opzicht niet van zijn sterkste kant laten zien. In het WUR-jaarverslag staat dat men enige jaren geleden weliswaar de financiële problemen aan zag komen, maar dat het ombuigen van beleid en strategie nu eenmaal tijd vergt. In normaal Hollands betekent dat volgens mij dat de WUR-bureaucratie enige tijd nodig heeft gehad om het roer om te gooien. Maar gelukkig is volgens de raad van bestuur niemand bij de WUR te oud om te leren. ‘Lerenderwijs’ wordt de organisatie steeds verstandiger (mag ik hopen).
Vandaar natuurlijk ook de hernieuwde aandacht voor scholing en mobiliteit (de goede persoon op de juiste plek). Mij bekruipt helaas het vervelende gevoel, dat ik dit verhaal al eens vaker heb gehoord.

Bram Kuyper, Facilitair Bedrijf