Nieuws - 25 juli 2002

Dunne varkensmest verdrijft bruinrot

Dunne varkensmest verdrijft bruinrot

Dunne varkensmest verdrijft de gevreesde bacterie die bruinrot veroorzaakt bij aardappelen, uit de bodem. Die conclusie trekt dr Dick van Elsas, werkzaam bij Plant Research International, op basis van onderzoek.

De bruinrotbacterie veroorzaakt verwelking van het hele gewas. Zodra deze bacterie in een aardappelperceel gevonden wordt, mag de teler de aardappelen van dat perceel niet meer verkopen. Bovendien mag hij daar vijf jaar lang geen aardappelen meer telen. Na die jaren is de bacterie niet meer terug te vinden in de bodem.

Uitrijden van dunne varkensmest leidt al binnen een jaar tot het verdwijnen van de bacterie, zo wezen veldproeven uit. De onderzoekers mochten een klein deel van een besmet perceel behandelen met de mest. Hier waren binnen een jaar net zo weinig bruinrotbacteri?n te vinden als op de rest van het perceel na vijf jaar afzien van aardappelteelt. Boeren mogen deze alternatieve methode op dit moment overigens niet toepassen. Vijf jaar wachten met het telen van aardappelen is namelijk een wettelijke verplichting.

Vermoedelijk stimuleert de mest de natuurlijke vijanden in de bodem, denkt Van Elsas. Maar ook kan het effect gebaseerd zijn op de direct giftige werking van ammonium in combinatie met de zuurgraad van de mest die ongunstig is voor de bruinrotbacterie.

Dit spectaculaire resultaat kwam naar boven in onderzoek naar de gunstige werking van organische mest en compost. Die blijken in meer gevallen ziekteverwekkers in de bodem onschadelijk te maken of te reduceren. De ene soort compost is schadelijk voor bepaalde nematoden, de andere voor schimmels of voor bacteri?n. Maar behalve toepassen van de dunne varkensmest tegen bruinrot zijn er nog geen concrete voorschriften te geven. | L.N.