Nieuws - 18 januari 2001

Duinvos eet minder konijnen en meer vogeleieren

Duinvos eet minder konijnen en meer vogeleieren

Vossen in en rond het Noord-Hollands Duinreservaat zijn in de jaren negentig minder konijnen gaan eten en meer legsels van weidevogels en eenden. Dit blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd door het Waterleidingbedrijf Noord-Holland. De verslaglegging is gedaan door dr. Geert Groot Bruinderink van Alterra.

De vossen gaan meer op zoek naar legsels van eenden, meeuwen en weidevogels zoals de grutto en scholekster, omdat hun favoriete maal, het konijn, steeds minder voorhanden is. Het aantal konijnen in de duinen is begin jaren negentig met ongeveer een kwart teruggelopen door een virusziekte.

De onderzoekers onderzochten de nesten van weidevogels en ontdekten met behulp van warmtesensoren dat het overgrote deel 's nachts verdween. "Dit wijst op de vos, die vooral 's nachts op zoek gaat naar voedsel", zegt bioloog en onderzoeksteamleider drs. Cees de Vries van het Waterleidingbedrijf Noord-Holland. De experimenten lieten zien dat de vos tot op een kilometer afstand van de duinen naar legsels zoekt.

Het onderzoek toonde ook aan dat de vossen in de jaren negentig minder jongen kregen dan in de jaren tachtig en dat ze kleinere territoria per individu hebben. Het totaal aantal vossen in het Noord-Hollands Duinreservaat en omgeving is echter licht toegenomen. Er zijn er nu meer dan tweehonderd. Ook is gebleken dat de vos vaker de duinen verlaat en de aangrenzende polders intrekt, op zoek naar voedsel. Niet alleen wilde dieren zijn de klos; biologen vermoeden dat de vos ook schapen en lammeren aanvalt.

De onderzoekers denken dat er zo langzamerhand een discussie kan gaan losbarsten in Noord-Holland over hoe er moet worden omgegaan met het feit dat de vos bijna heel de provincie heeft gekoloniseerd. En wat er moet gebeuren tegen de predatie van vogels door vossen. | H.B.