Nieuws - 1 januari 1970

Duijzer

Duijzer

Duijzer: Internationale landbouwbedrijven in opkomst

Ing. Dirk Duijzer van de land- en tuinbouworganisatie LTO-Nederland ziet een toekomst weggelegd voor drie soorten landbouwbedrijven, zo zei hij tijdens een bedrijvendag van de Wageningse veeteeltstudenten op 23 maart

Ik zie grote, internationaal opererende bedrijven ontstaan met vestigingen in Nederland, Europa en nog verder weg. Ik zie ze vooral in de glastuinbouw, maar ook in de dierhouderij. Ik ken er zo al honderd. Zij kijken naar een gunstige kostprijs van arbeid en grond en naar de milieudruk. Het zijn complexe bedrijven met een enorme kracht en omvang. Van deze bedrijven is weinig bekend, doordat ze niet in kaart zijn gebracht. Als ze uit meerdere bv's bestaan, is in de statistieken niet terug te vinden dat ze samen oon bedrijf vormen

De hoofdmoot van de bedrijven zal zich opschalen in een bepaalde bedrijfstak en zich sterker binden in de keten. Dit heeft alleen zin als ze zich onderscheiden, geen bulkproduct leveren, maar herkenbaar zijn voor de consument. Het begin van die ontwikkeling moet nog worden gemaakt in de veehouderij.

Een bescheiden plaats ziet Duijzer weggelegd voor de kleinere, streekgebonden bedrijven met neventakken als natuurproductie, recreatie of verkoop van landbouwproducten aan huis. Er leven overdreven verwachtingen van dit soort bedrijven, alsof verbrede landbouw voor de helft van de inkomsten van boeren gaat zorgen. Ik denk eerder hooguit tien procent.

De biologische landbouw brengt Duijzer niet onder bij een van de bedrijfstypen; ze is met alledrie te combineren. M.Hg