Nieuws - 22 november 2007

Dubbele opleidingen VHL moeten verdwijnen

Een volledige fusie tussen Van Hall in Leeuwarden en Larenstein in Wageningen en Velp pakt overwegend positief uit. Dat blijkt uit een onderzoek dat hogeschool Van Hall Larenstein heeft laten uitvoeren naar de instellingsfusie, die formeel nog niet is afgerond. Wel moet VHL snel besluiten wat er gebeurt met de vijf dubbele opleidingen in Leeuwarden en Wageningen.

‘Met de fusie wordt het laatste stukje van het proces ingezet en kunnen we de juridische constellatie aanpassen aan wat inmiddels de werkelijkheid is’, zegt Erica Schaper, voorzitter van het college van bestuur van de hogeschool. Het traject voor de instellingsfusie werd al in 2003 ingezet met de besturenfusie tussen Van Hall en Larenstein.
Het onderzoek, dat werd gedaan op verzoek van de medezeggenschapsraad, brengt de consequenties in beeld van een volledige fusie. Die zou meer slagkracht en helderheid opleveren en het imago van de hogeschool versterken, aldus het onderzoeksrapport.
Het is wel de bedoeling dat de drie locaties een eigen profiel ontwikkelen, een couleur locale, en een overkoepelend thema kiezen. In Velp wordt dat waarschijnlijk regionale transitie, in Leeuwarden duurzame ontwikkeling en in Wageningen wil men de nadruk leggen op het internationale karakter van de opleiding, ‘verbinden en ontwikkelen’ en zakelijk idealisme.
Ook besteedt het rapport aandacht aan de gevolgen van een fusie voor de vijf opleidingen die zowel in Leeuwarden als in Wageningen worden aangeboden, zoals Plattelandsvernieuwing, Tuin- en akkerbouw, Dier- en veehouderij, Bedrijfskunde en agribusiness en Voedingsmiddelentechnologie. Deze opleidingen, die nu nog formeel door verschillende instellingen worden gegeven, worden na de fusie gegeven door één en dezelfde instelling en dat heeft consequenties voor de registratie.
Adviesbureau Hobeon heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheden. In één scenario worden soortgelijke opleidingen samengevoegd tot één opleiding die op twee locaties wordt gegeven. In het andere scenario worden de vijf opleidingen in Leeuwarden en in Wageningen - of op één van die locaties - omgevormd tot één of meerdere brede bacheloropleidingen. Dat kan het beste gebeuren voordat de fusie een feit is. Schaper: ‘Een brede bachelor kan meerdere voordelen opleveren. Het versterkt het profiel, het aanbod wordt breder en het kan de kleinere opleidingen stimuleren.’
Beide scenario’s uit het onderzoek worden de komende periode bekeken door het college van bestuur en de medezeggenschap, zegt Schaper. Volgende week is er ook een discussieronde op de drie locaties, waarbij docenten en studenten welkom zijn.