Nieuws - 1 januari 1970

Drs Margaret Zijlstra, directeur Human Resource Management, Wageningen UR

Drs Margaret Zijlstra, directeur Human Resource Management, Wageningen UR

Drs Margaret Zijlstra, directeur Human Resource Management, Wageningen UR


‘Samenbindend leidinggeven doen vrouwen beslist beter dan mannen’

Ze noemt zichzelf ,een ‘stafboer', in dienst van de kennisinstelling
Wageningen UR. Onderzoek en onderwijs zijn het bestaansrecht daarvan. En
dat moeten alle stafmedewerkers zich goed realiseren, is de niet mis te
verstane mening van drs Margaret Zijlstra, directeur HRM (Human Resource
Management).

,,Wij zijn ondersteunend en voorwaarden scheppend.'' Olie in de radertjes?
,,Nee, dat is al teveel gezegd. In ieder geval hoop ik, dat we geen suiker
in de benzinetank zijn!'' Ze lacht luidkeels om de metafoor. ,,Nee, het
personeel is de smeerolie. Wij zijn meer de 'garagewerkers'.''
Margaret Zijlstra kwam, na tien jaar DLO, vijf jaar geleden naar WUR. Haar
functie is de Raad van Bestuur te adviseren via het ontwikkelen en
implementeren van beleidsinstrumenten in het belang van personeel en
organisatie.
,,Dat doe ik hier in het Bestuursgebouw niet alleen, uiteraard. Maar om
succes te boeken moet de hele HRM-discipline gezamenlijk daaraan meewerken.
Wij geven als deskundigen wel aanzetten en we ontwikkelen wel ideeën, maar
of die ook worden uitgevoerd wordt bepaald door alle leidinggevenden en
alle medewerkers. Het personeel zelf heeft een belangrijke stem en is
vertegenwoordigd in de bonden en de ondernemingsraden. Die hebben formeel
wettelijke bevoegdheden ten opzichte van HRM, vergeet dat niet.''
Zijlstra geeft als voorbeeld de nieuwe functioneringsgesprekken, die
tegenwoordig R&O-gesprekken heten: Resultaat en Ontwikkelingsgesprekken.
,,DLO heeft die al ingevoerd. Nu wil WUR dat ook op die manier gaan doen.
Namens de Personeelsraad zei de O.R.: 'Doen!'''
Op die functioneringsgesprekken komen we omdat tijdens het symposium
'Ruimte voor Vrouwen' van 18 maart. werd vastgesteld dat de doorstroming
van vrouwen binnen WUR wordt belemmerd, onder meer omdat de functie-
omschrijving te wensen over laat en er veel te weinig teamwerk is.
,,De dames moeten zelf de eerste stap zetten, wij scheppen alleen de
voorwaarden,'' zei bestuurder prof. Bert Speelman tijdens het symposium.
Margaret Zijlstra: ,,Die functieprofielen zijn er wel, hoor. Maar aan elk
functieprofiel zouden competenties gekoppeld moeten zijn. Het kan zijn dat
we competenties aan functies hangen die te mannelijk van aard zijn. Je kunt
ook kijken naar eigenschappen die vrouwen van nature hebben, zoals
samenbindend leidinggeven. Dat doen ze beslist beter dan mannen.
Samenwerken is belangrijk als kerncompetentie voor de organisatie. Daar zou
je vrouwen op moeten selecteren. In dit competentiedenken is het vooral van
belang dat men niet in de verleiding komt om op basis van privénetwerken te
selecteren. Het 'soort zoekt soort'-gedrag. 'O, iemand uit mijn golfclub
zegt dat die of die heel goed is', zo'n incrowd-selectie. Nee, daarom is
het noodzakelijk om een breed samengestelde sollicitatiecommissie te
hebben. Selecteer op basis van competenties.''
Dat vrouwen langzamer doorstromen is een gevolg van verschillende factoren,
aldus Zijlstra.
,,De deeltijdfunctie speelt ook een grote rol. Hoe bereid is jouw team, je
afstudeergroep, je leerstoelgroep om daarin mee te gaan? Om je op te vangen
als je een zorgtaak hebt? Dat geldt dus net zo goed voor mannen in
deeltijdfunctie.’’
,,En dan, we moeten niet denken dat we voor 200 procent ons leven zo kunnen
inrichten dat het ene compartimentje geen last heeft van het andere
compartimentje. Je moet overal water in de wijn doen, al klinkt dat wat
negatief. Ik bedoel eigenlijk dat je heel veel ballen tegelijk in de lucht
moet houden en aan het einde van de dag zul je merken dat je er wel eentje
gemist hebt!''
Het aantal jaren dat je hebt om carrière te maken is veel te kort. Dat moet
absoluut verlengd worden, meent Zijlstra.
,,Je moet iemand niet op vijfendertig, veertigjarige leeftijd afschrijven.
We moeten af van het idee dat carrière maken is voorbehouden aan jonge
mensen. Kijk naar de leeftijd waarop een minister, een staatshoofd, mensen
in het bedrijfsleven worden aangesteld! En in deeltijd klim je niet zo snel
op, ook niet als herintreder, maar je hebt in die tijd wel andere
competenties verworven, die in je functie goed van pas kunnen komen.’’
,,Ergo, vrouwelijke wetenschappers die in deeltijd hebben gewerkt en een
stapje terug deden voor het gezin, kunnen er daardoor iets langer erover
doen om professor of UHD te worden. Schrijf ze dus niet af op hun
veertigste!''
Lydia Wubbenhorst

Margaret Zijlstra: ,,Als je heel veel ballen tegelijk in de lucht moet
houden, dan zul je aan het einde van de dag merken dat je er wel eentje
gemist hebt'' | Foto Guy Ackermans