Nieuws - 12 juni 2008

‘Droogte en dollarkoers beïnvloeden voedselprijzen ook’

De combinatie van kleine voedselvoorraden, kleinere oogsten door droogte, een hoge olieprijs en een grotere vraag naar granen en oliezaden voor biobrandstoffen verklaren voor een belangrijk deel de hoogte van de huidige voedselprijzen, stellen economen van het LEI. Het korte rapport waarin ze dat stellen werd op 4 juni door landbouwminister Gerda Verburg gepresenteerd bij de voedseltop van de FAO.

Over de oorzaken en de ernst van de hoge voedselprijzen is momenteel veel discussie. De vraag is vooral hoe groot de invloed van de groeiende vraag naar biobrandstoffen is. Die brandstoffen worden gemaakt van granen en oliezaden die ook als voedsel kunnen dienen. De LEI-onderzoekers halen in hun rapport verschillende studies aan. Volgens de OECD stijgt de komende tien jaar bijvoorbeeld de prijs van maïs – als de vraag naar biobrandstoffen dan verdubbeld is – met 13 procent extra. De International Food Policy Research Institute (IFPRI) schat het effect hoger in. Volgens het instituut is 39 procent van de huidige hogere maisprijs te wijten aan de grotere vraag naar biobrandstoffen.
Dr. Hans van Meijl van het LEI denkt dat de cijfers van het IFPRI aan de hoge kant zijn. ‘De biobrandstoffen hebben invloed, maar we moeten die invloed niet overdrijven. De droogte en de dollarkoers zijn even belangrijke factoren. En omdat het allemaal tegelijk plaatsvindt, zijn ze moeilijk uit elkaar te halen.’
Het beste medicijn tegen hoge voedselprijzen zijn hoge voedselprijzen, stellen de onderzoekers. De ‘onzichtbare hand van Adam Smith’ zal er voor zorgen dat de markt zichzelf corrigeert: boeren gaan meer produceren door de hogere prijzen, waardoor het aanbod groeit en de prijzen weer zakken. Toch pleiten de onderzoekers wel voor meer geld voor noodhulp, en voor het aanleggen van grotere voedselvoorraden, waardoor de prijzen van voedsel niet meer zo sterk zullen fluctueren. Ook doen ze de aanbeveling om te investeren in de landbouw en landbouwonderzoek in ontwikkelingslanden.
De studie die het LEI deed in opdracht van LNV, diende als achtergrondrapport voor de FAO-voedseltop van vorige week.

Zie ook M.I.