Nieuws - 22 november 2001

Dronten verder met Amsterdam, niet met Wageningen

Dronten verder met Amsterdam, niet met Wageningen

De Christelijke Agrarische Hogeschool van Dronten wil gaan samenwerken met de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam en de hbo-opleiding Windesheim uit Zwolle. De laatste twee organisaties, allebei goed voor twaalfduizend studenten, zijn al ver gevorderd in hun fusiebesprekingen.

Dronten is meerdere keren getipt als potenti?le hbo-partner voor Wageningen UR, dat ook al met de samenwerkende instituten Van Hall en Larenstein besprekingen voert. Dat Dronten nu voor Amsterdam kiest, komt vooral omdat de VU Dronten waarschijnlijk zal toestaan een eigen Masters-opleiding op te zetten, zegt ir Henk Verweij, collegevoorzitter van de Flevolandse hbo. "We hebben in het verleden wel eens samengewerkt met Wageningen. Toen is gebleken dat Wageningen een Masters-opleiding in Dronten niet zag zitten."

Verweij beklemtoont dat de samenwerking zich nog in de eerste fase bevindt. "We hebben een intentieverklaring ondertekend, waarin staat dat we een haalbaarheidsonderzoek laten doen naar samenwerking. Wat voor bestuurlijke consequenties dat gaat krijgen, dat kunnen we nu nog niet overzien."

De samenwerkingsplannen van Dronten zullen de hbo er niet van weerhouden ook met Wageningers projecten op te zetten, zegt Verweij. "Wij zitten samen met ID-Lelystad in het Agrarisch Kenniscentrum Flevoland. Daarin hebben we gesproken over de mogelijkheid om samen iets te ondernemen. Bijvoorbeeld op het gebied van plattelandsontwikkeling of voedselveiligheid."

Het gaat trouwens goed met Dronten, waar nu elfhonderd studenten staan ingeschreven. Net als in Wageningen groeien vooral de doorstromers en de internationale studenten in aantal. Daarnaast zijn de commerci?le activiteiten die de hogeschool onderneemt succesvol. De omzet daarvan overtreft inmiddels de onderwijsomzet van het instituut. | W.K.