Nieuws - 1 januari 1970

‘Dronken’ pieper loopt snel uit

Aardappels reageren hevig op alcoholdamp, ontdekten plantenfysiologen van Wageningen Universiteit. De ‘dronken’ piepers gaan versneld kiemen, en daarom is het niet zo slim om ethanol te gebruiken voor het aanschakelen van genen in genetische modificeerde gewassen.

‘Nee, dit onderzoek is niet het gevolg van een uit de hand gelopen borrel op het lab’, lacht dr. Dick Vreugdenhil van het Laboratorium voor Plantenfysiologie, ‘maar het is wel een mooi verhaal.’ De ontdekking dat aardappelknollen zeer snel uitlopen als ze met alcohol in aanraking komen, komt uit een zijlijn van onderzoek naar aardappelkieming. ‘Het is eigenlijk te danken aan het feit dat we zulke goeie aio’s hebben’, zegt Vreugdenhil.
Bij een proef naar de invloed van een hormoon op kieming besloot promovenda Margo Claassens voor de zekerheid toch ook maar even te testen of het oplosmiddel misschien effect op de kieming heeft. ‘Een controleproef die veel mensen maar achterwege laten omdat ze er van uitgaan dat een kleine hoeveelheid alcohol geen invloed heeft op planten. Bij aardappels gaat dat dus niet op’, concludeert Vreugdenhil.
In het januarinummer van Trends in Plant Science publiceren de onderzoekers nu een mogelijke complicatie van deze ontdekking. Vreugdenhil: ‘Britse onderzoekers willen namelijk genetisch gemodificeerde planten voorzien van een door alcohol geïnduceerde promotor. Dat is een soort genetische schakelaar waarmee je gewenste genen aanzet als je de plant met alcohol besproeit. Dat idee gaat uit van de gedachte dat niet-gemodificeerde planten toch geen last hebben van alcoholdamp. Daar valt dus, zeker voor aardappels, wel iets op af te dingen.’
De gevonden resultaten hebben de fantasie van de onderzoekers flink geprikkeld. ‘De kiemingseffecten treden al op bij vrij lage alcoholconcentraties, dus misschien is het niet verstandig aardappels in een keukenkastje op te slaan als daar ook een open fles jenever in staat’, meent Vreugdenhil. / GvM