Nieuws - 19 april 2007

Droevendaalsesteeg houdt naam

De Droevendaalsesteeg krijgt geen nieuwe naam. In september maakte Wageningen UR bekend dat met de gemeente werd gesproken over nieuwe namen op campus de Born. Door protesten van cultuurhistorici is dat plan van tafel.

Voor nieuwe straatnamen in het gebied zal de geschiedenis inspiratiebron zijn. Ir. Luuk Keunen, de cultuurhistoricus die als eerste protest aantekende tegen naamswijziging, is erg tevreden. Hij heeft op verzoek van de afdeling communicatie voorstellen gedaan voor nieuwe straatnamen.
Het hele gebied gaat Wageningen Campus heten. Wageningen UR gaat een vergunning aanvragen voor het opnemen van die naam op borden bij de snelweg, en wil producenten van navigatiesystemen overreden om Wageningen Campus op te nemen in hun apparatuur.