Nieuws - 1 januari 1970

Droef wint ‘platformproces’ tegen SSHW

Bewoners van studentencomplex Droevendaal die een klacht hadden ingediend tegen de SSHW, zijn door de huurcommissie in het gelijk gesteld. De entresols in Droefkamers mogen niet meetellen bij het bepalen van de kameroppervlakte. De huurprijs kan daardoor tot dertig euro per maand lager uitvallen

Sinds juli vorig jaar hanteert de SSHW voor alle kamers een norm van tachtig procent van de ‘maximaal redelijke huur’. Dit bedrag wordt vastgesteld met een puntensysteem waarin de kameroppervlakte een grote rol speelt. Huurders die na invoering van het nieuwe systeem op Droevendaal kwamen wonen, gingen daardoor fors meer betalen dan oudere bewoners voor wie de huur geleidelijk wordt verhoogd.
Enkele huurders tekenden bezwaar aan tegen het meetellen van het platform bij het bepalen van de huur. Hun belangrijkste argument is dat de entresols worden opgeleverd zonder trap en balustrade en daardoor niet direct bruikbaar zijn als slaapplaats of werkplek.
Als de SSHW zich bij de uitspraak neerlegt, betekent dit dat de oppervlakte van de kamers zo’n vier vierkante meter lager uitvalt, waardoor de huurprijs met ongeveer dertig euro per maand omlaag gaat. Dit zal dan met terugwerkende kracht gebeuren. Voor huurders die al vóór juli 2004 op Droevendaal woonden, zal de geplande huurstijging komen te vervallen. Zij krijgen mogelijk nog een klein bedrag terug.
De SSHW had bij het ter perse gaan van dit nummer de uitspraak en de bijbehorende toelichting nog niet ontvangen. Adjunct-directeur Jan Harkema kon daarom niet zeggen of de SSHW de uitspraak nog gaat aanvechten bij de kantonrechter. Wel bevestigde hij de afspraak die destijds met de huurders is gemaakt: de uitkomst zal met terugwerkende kracht en voor alle huurders van het complex worden doorgevoerd. / JH