Nieuws - 4 april 2016

‘Dringend verzoek: bedenk niets nieuws’

tekst:
Albert Sikkema

De topsectoren moeten blijven, de politiek moet niet opnieuw een nieuw innovatiebeleid bedenken. En nieuwe cross-sectorale thema’s als de biobased economy, ICT en de urban sustainable delta moeten extra geld krijgen van de overheid. Dat advies kreeg de Tweede Kamer vrijdag 1 april.

Tijdens een hoorzitting van de Tweede Kamercommissie van Economische Zaken gaven de topsectoren en kennisorganisaties hun oordeel over het functioneren van het innovatiebeleid in Nederland. Unaniem adviseerden ze de politiek: verander niet opnieuw het kennis- en innovatiebeleid maar bouw voort op de topsectoren.

De bestuurders van de topsectoren hadden echter wel een wensenlijstje. De afgelopen jaren is 12 miljoen euro aan private onderzoekfinanciering van bedrijven niet gehonoreerd door de topsectoren Agri&Food en Tuinbouw omdat de overheid geen cofinanciering had, vertelde bestuurder Loek Hermans. Hij vroeg om meer geld en minder regeltjes bij de toekenning en verantwoording van de onderzoeksprojecten.

Erik van Seventer, onderzoekmanager van Food & Biobased Research, adviseerde de Tweede Kamer om het budget voor onderzoek en innovatie uit te breiden en die gericht in te zetten op verbindende onderzoeksthema’s tussen de topsectoren. ‘En probeer eens dertig tot veertig jaar vooruit te kijken welke onderzoekthema’s dan belangrijk zijn’, stelde Van Seventer. ‘Zet in op de problemen van overmorgen en formuleer daar een programma uit voor 100 procent duurzame energie.’ Hij had ook een praktische tip: koppel de promovendi van de universiteiten opnieuw aan de onderzoekers van de toepassingsgerichte onderzoeksinstituten. ‘Sinds het opheffen van de FES-gelden is dat geld er niet meer, waardoor we moeilijker vernieuwende inzichten in het toegepaste onderzoek binnen halen.’

De kennisinstellingen verschilden van mening of de onderzoeksthema’s uit de Nationale Wetenschap Agenda vervlochten moeten worden in de topsectoren. Uitwisseling van kennis binnen bredere kennisvelden juichen de organisaties toe, zolang er maar geen extra regeltjes en voorwaarden aan het onderzoek worden gesteld. Er heerst een brede angst dat de politiek de innovatie zal doodknuffelen met extra regeltjes en randvoorwaarden. Onderzoekers hebben juist meer vrijheid nodig, want je weet nooit hoe het loopt bij innovatie, stelde werkgeversorganisatie VNO-NCW.